Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

"Vi är hundra procent hållbara"

Myrorna, som drivs av Frälsningsarmén, arbetar hårt för att nå konsumenter med second hand-varor. Och begagnat ligger verkligen i tiden. Med hållbarheten i fokus utvecklas miljöarbetet nu ännu mer, med exempelvis lånekläder.

Caroline Andermatt, VD på Myrorna, som drivs av Frälsningsarmén. Kampanjbild från Myrorna med miljö och hållbarhet i fokus. Foto: Myrorna.

Hej, Caroline Andermatt, VD på Myrorna. Hur står det till med kundernas miljöintresse?

− Bra! Det är stadigt ökande och förra årets extremväder och årets julklapp 2018 har verkligen satt fart på medvetenheten. Till det kommer nu Greta Thunberg som har fått människor över hela världen att aktivera sig i klimatfrågan.

Hur tycker du svenskarna står sig när det gäller återanvändning?

−Vi är duktiga på att källsortera, men när det gäller textil och prylar har vi en bit kvar. Vår strävan är att inspirera konsumenter till att köpa begagnat istället för nytt och att skänka det som kan användas igen istället för att slänga det i soporna. På så sätt förlängs produkternas livslängd och belastningen på klimat och miljö minskar.

Shopping över huvud taget kritiseras ofta i miljödebatten. Hur ser ni på det?

−Vi vill minska konsumtionen av nya produkter och förespråkar återanvändning. Samtidigt vill vi ge kunderna bra alternativ till att köpa nytt. Vi ska precis testa olika tjänster i några av våra butiker som handlar om hyra ut i butik, ha lånegarderober på exempelvis hotell, erbjuda inredningstjänster till företag och privatpersoner och erbjuda personal shopper. Allt för att underlätta för konsumenten.

−Just i dagarna öppnades en ny pop up−butik* i Mood-gallerian i Stockholm. Vi har haft lånegarderob i Almedalen i flera år och hade lånegarderob och remake i vår pop up−butik i The Lobby i Stockholm förra året.

Vad är viktigast att sälja vidare som second hand när det gäller miljön?

−Eftersom textilproduktion belastar vår miljö väldigt mycket så svarar jag textil. Tillverkning av ett par jeans kräver 11 000 liter vatten och 6-7 kg kemikalier. Så kan vi inte fortsätta!

Kopplas Myrornas miljöengagemang också till den sociala frågan?

−Vi har ett tydligt uppdrag som är att generera ett stabilt överskott till Frälsningsarméns sociala verksamhet genom vårt arbete med återanvändning och arbetsträning. Vi är 100 % hållbara. På så sätt bidrar vi till ett mer medmänskligt och hållbart samhälle.

 Beskriv historiskt hur Myrornas miljömedvetenhet sett ut.

− I över 120 år har Myrornas uppdrag varit att genom återanvändning och arbetspraktik aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Vi är en av Sveriges största butikskedjor för second hand-varor och en stor insamlingsaktör. Viktiga perioder som har stuckit ut ur ett miljöperspektiv är när vi fick en "Etisk kod för försäljning utomlands", gjorde en klimatanalys och år 2015, då vi började sammanställa hållbarhetsrapporter.

Arbetar Myrorna bara inom Sverige?

−Myrornas insamlingsverksamhet och våra butiker finns i Sverige. Men vi agerar utifrån EU:s avfallshierarki där återanvändning alltid är att föredra framför både återvinning och förbränning. Därför säljer vi även textil och prylar utomlands. På så sätt maximerar vi återanvändning och återvinning, samtidigt som mängden material som går till förbränning och deponi minskar.

Hur översätter ni miljöfokuset till era kampanjer?

− Många av våra stora butikskampanjer har haft miljöbudskap, till exempel "Rädda världen – handla secondhand" och "Handla 100% hållbart". Vi skriver mycket om detta på vår hemsida och på sociala medier. Miljöarbetet är en del av vårt uppdrag, med andra ord är det ständigt aktuell för oss.

Hur följer ni utvecklingen i miljödebatten i landet och handeln överlag?

−Vi följer nyheterna allmänt och prenumererar på olika nyhetsbrev, till exempel Altinget, Aktuell Hållbarhet och Market. Vi deltar i och har haft egna seminarier, bland annat i Almedalen. Sedan ingår vi i flera nätverk, exempelvis med Naturvårdsverket, Borås textilhögskola och Svensk Handel Stil. Dessutom deltar vi i spännande projekt, bland annat med Wargön Innovation* och Siptex (Svensk Innovationsplattform för Textilsortering).

Text: Carina Tyskbo

Foto: Myrorna

  • *Pop up−butik: man lånar eller hyr en yta där en butik tillfälligt kan sälja sina varor.
  • *Wargön Innovation: stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.
Publicerat: 2019-10-09Skriv ut