Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Människor blir hjälpta efter år av sjukskrivning

På Gotland pågår ett unikt samarbete mellan Frälsningsarmén, primärvården, psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Människor i långvarig sjukskrivning, arbetslöshet och missbruk får hjälp tillbaka till ett fungerande liv, med alla kontakter under samma tak. Och sjukvården hyllar Krukmakarens Hus för idén och insatserna.

Ann-Christine Karlsten på Krukmakarens Hus arbetar med en helhetssyn på människors tillfrisknande från långvarig sjukskrivning och arbetslöshet.

Vad händer när den vanliga primärvården inte längre förmår att hjälpa en människa? När depression, missbruk och utmattning grävt sig så långt ner att samhället inte räcker till?

På Krukmakarens Hus, som drivs av Frälsningsarmén på Gotland och snart öppnar i Stockholm, driver man sedan 2016 rehabiliteringsprogrammet ”Hela du”. Här ges konkret hjälp till människor som i princip fått stämpeln "hopplöst fall" på sig. Där läkare, psykiatri, socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling nästan står maktlösa. 

Kan börja i arbetsträning och minska medicinering

Efter tre års verksamhet har en grupp på 15 personer mellan 26 och 60 år, med upp till 14 års arbetslöshet och flerårig fysisk och psykisk ohälsa, fått hjälp ut i livet. Antingen till arbetsträning, studier eller till arbete. Deltagarna har minskat eller slutat med sin medicinering, man har helt eller delvis upphört med sjukpenning och inte minst - förbättrat och knutit de livsviktiga banden till sitt eget inre och sina viktigaste relationer. Ljuset har fallit in över livet igen. Självbilden har läkts.

-Vi inledde med att tillsammans med sjukvård och specialister på rehabilitering och arbetsträning ta fram ett  program som ser till hela människan, till ande, själ och kropp.  Detta blev början till “Hela Livet”-programmet, där vi välkomnade deltagare från Arbetsförmedlingen, säger Ann-Christine Karlsten.

Sjukvård och psykiatri remitterar till Frälsningsarmén

För att möta de som var ännu längre bort från arbetslivet - de långtidsjukskrivna - växte sedan projektet “Hela du” fram. Här ville man visa på hur man kan arbeta med personens hela komplexa vardagsverklighet. Tillsammans med hälso- och sjukvården skrevs ett 1,5-årigt avtal där läkare från vårdcentraler och psykiatri remitterade fem patienter till Krukmakarens hus.

Varje deltagare får en personlig handledare som mäter måendet på fem områden: det existentiella, sociala, fysiska, psykiska och ekonomiska. Nio månader efter utskrivning görs ännu en mätning för att se vad som hänt med personen.

- Motivationen är grundläggande, förutsättningen är att var och en ska vilja jobba med sig själv, säger Ann-Christine Karlsten.

All hjälp under samma tak skapar ro

Hon menar att mycket av det som programmet innehåller redan finns inom landstingsvården: taktil beröring, samtal och motion. Men den stora skillnaden är att Krukmakarens hus ser till helheten och att allt finns under samma paraply.

En och samma person följer deltagaren genom hela inskrivningstiden och vägen vidare in i annan insats. Framför allt vill man visa på att det finns plan med varje människa, en väg tillbaka. Allt i ett hus som är genomsyrat av personalens hoppfulla böner.

-Många pustar ut av lättnad redan under första veckan hos oss: "Äntligen ser någon till hela mig! Till hela min livssituation, min värk, min ångest, mina barn med diagnoser, min ekonomi”, säger Ann-Christine Karlsten.

Ann-Christine Karlsten, verksamhetsansvarig på Krukmakarens Hus.

Stora summor kan sparas då människor återgår i arbete

Hon betonar att människor som skadats av livet eller varit sjukskrivna under lång tid inte kan pressas eller skyndas mot rehabilitering och friskskrivning.  Själen är komplex.

Förhoppningen är att Region Gotland också ska vilja vara med och dela kostnaderna för verksamheten. Förutom de rent individuella vinsterna kan samhället spara stora summor på att en långtidsarbetslös och sjukskriven får hjälp.

-En arbetslös person kostar cirka 290 000 kr per år. Om fyra personer är inskrivna hos oss under två år och kommer ut i arbetslivet istället för att vara sjukskrivna livet ut, sparar samhället hela 25 miljoner! säger Ann-Christine Karlsten med eftertryck.

Krukmakarens hus månar om alla oavsett tro

Vem som helst är välkommen till ”Hela Du”-programmen, vare sig man har en tro eller inte. Men flera av deltagarna har efterhand blivit delaktiga i hemgrupper, kommit till gudstjänster eller valt att gå till andra samfunds församlingar. De är väldigt glädjande.

-Mitt hjärta har alltid ömmat för människor utanför kyrkan. Jag har bett Gud ge mig ett språk som når fram och inte stöter bort, säger Ann-Christine Karlsten.

”Vi förmedlar ett hopp och en smak av Guds kärlek”

Hon delar ett minne från Medeltidsveckan under 1990-talet, där hon deltog med en grupp som utklädda till nunnor tvättade fötter på turister i folkvimlet. Att sitta ner med människors dammiga fötter händerna och svara på alla frågor om varför man gjorde det, var ett nytt sätt att visa människor omsorg.

-När vi betjänar personer som har gett upp hoppet efter många turer inom vården är jag övertygad att  vi förmedlar ett hopp och en smak av  Guds  kärlek. Det lämnar ingen oberörd. Det finns så många vinster med att alla skadade själar blir hela, säger Ann-Christine Karlsten.

Text och foto: Carina Tyskbo

Ge fler hopp om ett bättre liv

Swisha till 9004805 

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 50 kr - Hembesök med fika
  • 80 kr - Sängkläder för en natt
  • 100 kr - Kris och stödsamtal
  • 300 kr - Kläder till ett barn
  • 500 kr - Matvaror till en familj

Bengt Grandelius, psykolog på Krukmakarens Hus

-krukmakarens_hus_BengtGrandelius.jpgJag är imponerad av vad man åstadkommer här på Krukmakarens hus. Det finns ett väldigt engagemang, ett fint teamwork och en stark gemensam målsättning. Arbetet med det holistiska och existentiella perspektivet på människan håller hög kvalitet och har verkligen visat sig hålla. 

-Idag präglas synen på personer i psykisk ohälsa av så mycket av KBT (Kognitiv beteendeterapi) där det ska gå fort, men bakgrunden i en människas liv betyder fortfarande mycket.

-Här får deltagarna i en lugn och skön miljö hjälp att se i vilket sammanhang ens liv formats och hur man kan gå vidare. Jag har den största respekt för människors tro, det är en oerhört viktig psykologisk aspekt i en livet. Frälsningsarmén generellt prackar sig inte på människor och gör ett mycket fint socialt arbete.

Susanna Althini, läkare Visby:

Susanna Althini, läkare. Foto: Jenny Nilsson-Arbetet på Krukmakarens Hus är ett viktigt komplement till primärvården och har nått väldigt fina resultat. Inom vården brottas vi med stor underbemanning och korta patienttider och vi misslyckas ofta med patienter med långvariga, komplexa problem som tappat fotfästet. Vi provar sjukgymnastik, terapi, medicin, insatser som är bra men som inte hänger ihop med varandra.

-Hos Frälsningsarmén har man tittat på problemet ur flera olika perspektiv och patienten får en egen kontaktperson som tryggt kan lotsa genom ekonomiska problem, existentiella bryderier och annat. Det är en del i samhällsutvecklingen att fler organisationer samarbetar på det här sättet och gör det man är bra på för drabbade personers bästa.

Fakta Krukmakarens Hus

  • Frälsningsarméns omsorgs- och rehabiliteringsarbete på Gotland.
  • Tar emot personer som remitteras från primärvård och/eller psykiatri.
  • "Hela du" är en djupgående rehabilitering för att hitta negativa livsmönster och skapa förändring hos människor som länge varit kontakt med sjukvården men ständigt fallit genom maskorna i samhällets skyddsnät.
  • Samarbetar med Arbetsförmedling, Socialtjänst och Försäkringskassa
  • Krukmakarens hus öppnar även i Stockholm år 2020/21.
Publicerat: 2019-04-17Skriv ut