Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Rent vatten till Afrikas varma hjärta

Möt Mathews Tulombolombo som är projektledare för två stora utvecklingsinsatser i Malawi finansierade av Frälsningsarmén i Sverige.

Mathews Tulombolombo är projektledare för flera utvecklingsinsatser som Frälsningsarmén stödjer i Malawi. Förbättrad sanitet i skolor och byar bidrar mycket till bättre hälsa. I projektet på bilden byggs 57 latriner i norra Malawi. Foto: Frälsningsarmén

Utvecklingsinsatser runt om i världen finansieras av Frälsningsarmén i Sverige för att bekämpa global fattigdom. I det arbetet är Frälsningsarmén i Malawi en av våra viktigaste samarbetspartners. Det är den största mottagaren av finansiellt stöd och en av våra viktigaste samarbetspartners. Vi har fantastiska kollegor i Malawi som gör det svåraste arbetet i utvecklingssamarbetet ute på fältet. Ofta underbemannade skall de koordinera stöd till människor som lever i svår fattigdom där behoven alltid är mycket större än vad som praktiskt går att lösa och samtidigt hantera omfattande administrativa krav från myndigheter och givare från olika länder.

En vanlig dag för Mathews Tulombolombo

Jag heter Mathews Tulombolombo och arbetar som projektsamordnare på Frälsningsarméns högkvarter i Blantyre i Malawi. Det innebär att jag utformar, planerar och genomför projekt tillsammans med de anställda på fältet.

En vanlig dag börjar med att vi har en morgonandakt. Sedan hinner jag kolla min e-post innan vi har personalmöte. Efter det åker jag ut och träffar teamet som arbetar med något av mina projekt, pratar igenom hur allt går och diskuterar eventuella problem som uppstått. Innan jag går hem för dagen skriver jag en lista över det jag behöver göra nästa dag.

Svårt att planera effektivt

Den största utmaningen i mitt jobb är nog att planera på ett effektivt sätt. Det är viktigt att organisera arbetet och ha ett klart fokus på det som måste göras, men det kan vara svårt när så mycket runt omkring är oberäkneligt. Klimatet till exempel, har stor inverkan på projekten. Det kan också vara svårt att samordna alla människor som arbetar inom projekten då alla kommer från olika bakgrund och har olika prioriteringar.

Det är lätt att glömma att all utveckling sker gradvis

Eftersom de arbetar på plats och jag är baserad på högkvarteret kan det ibland vara svårt att ha kontroll över vad som händer därute. Jag känner också att jag som projektansvarig blir litet väl ambitiös och otålig ibland. Jag skulle vilja kunna göra livet bättre för de som är med i våra projekt direkt, från ena dagen till den andra! Då är det lätt att glömma att all utveckling sker gradvis, ibland över mycket lång tid.

Varför Malawi brukar kallas "Afrikas varma hjärta"

Mitt land, Malawi, ligger i sydöstra Afrika. En del av gränsen utgörs av Malawisjön, som vi delar med Tanzania och Mozambique. Staden Blantyre, där Frälsningsarmén har sitt högkvarter, är den näst största staden. Det finns många olika etniska grupper i Malawi, med olika språk och dialekter, men det officiella språket är engelska. Landet grundades 1964 och har aldrig haft något inbördeskrig. Invånarna är vänliga och hjälpsamma, och det är därför landet brukar kallas "Afrikas varma hjärta".

Naturkatastrofer och extremt väder gör det svårt för jordbrukarna

Malawi är en demokratisk republik med goda diplomatiska relationer till de flesta länder och medlemskap i flera internationella organisationer. Men vi är också ett av de minst utvecklade och mest tätbefolkade länderna i världen. De flesta invånarna är beroende av jordbruk, oftast mindre odlingar, men eftersom det är vanligt med naturkatastrofer och extremt väder – från torka till översvämningar – är det nästan alltid dåligt ställt med matsäkerheten.

Landet består till allra största delen av odlad mark, och vi arbetar nu på att övervinna effekterna av årtionden av brist på utveckling och de förödande effekterna av HIV/AIDS, som är mycket vanligt förekommande.

Jag skulle vilja ändra på landets tystnadskultur

Jag kom i kontakt med Frälsningsarmén redan som barn. Mina föräldrar var med och grundade Frälsningsarmén i Malawi omkring 1965. Jag föddes 1984 och har varit med i Frälsningsarmén under hela mitt liv.

Vad jag gillar mest med Malawi är att det är ett fredligt land. Alla här är vänliga och trevliga mot varandra. Vi är inte ett aggressivt folk, utan vi arbetar hårt och man kan lita på oss. Men det finns också saker jag gärna skulle ändra på. Till exempel skulle jag önska att landet hade en större öppenhet. Den tystnadskultur som är vanlig här påverkar utvecklingen negativt. När folk väljer att inte uttala sig i samband med de projekt som finns i deras område gör det att verksamheten inte bottnar hos dem själva, och resultatet blir sämre.

Om jag fick bli ledare för Frälsningsarmén i världen skulle jag...

Om jag blev utsedd till general och världsledare för Frälsningsarmén, då skulle jag först och främst satsa på ledarskapsutbildning för alla frälsningsofficerare i ledande ställning. Jag skulle också arbeta mot mer hållbarhet för Frälsningsarméns arbete i utvecklingsländer där man inte har så stora möjligheter till självförsörjning. Officerarna här har ofta mycket dåliga arbetsvillkor. Till slut skulle jag gå igenom varje policy som Frälsningsarmén har och uppdatera dem för att passa bättre in i vår tid.

Jag skulle åka vart som helst i världen där jag behövs

Om jag kunde arbeta i ett annat land – var skulle det bli? Som en ung, afrikansk man skulle jag vilja åka till vilket land som helst i Europa. Men eftersom jag arbetar med utveckling känner jag en annan kallelse. Jag vill gärna se en förändring i människors och samhällens liv, och det hänger alltid ihop med att vara en del av det samhälle jag vill förändra, en del av människornas liv. Jag är som lyckligast när jag jobbar med grupper av marginaliserade människor där jag kan göra nytta och gradvis göra deras liv bättre tillsammans med dem. Därför tar jag gärna upp utmaningen att åka vart som helst där jag behövs.

Projekt för rent vatten, sanitet och matsäkerhet

Sverige stöder flera projekt i Malawi, bland annat ett projekt som handlar om rent vatten och sanitet, och ett stort jordbruksprojekt för bättre matsäkerhet. Jag har sett att båda de här projekten har stor inverkan på fattiga människors liv, och har förstått att tillgång till rent vatten och säkra toaletter är grunden för all annan hållbar utveckling.

Vi ser faktiskt förbättringar från dag till dag

Utvärderingar som vi gjort visar att vattenprojektet har bidragit till mindre stress, ökad självkänsla och status, samt bättre sammanhållning i familjer och byar. Nästa steg är jordbruksprojekten. De bidrar starkt till ökade inkomster och större matsäkerhet, och vi ser faktiskt förbättringar från dag till dag hos dem som deltar i projekten.

Fakta om Malawi

  • Huvudstad: Lilongwe.
  • Folkmängd: 17,7 miljoner.
  • Medellivslängd: 54 år.
  • Ekonomi: 90% av befolkningen är beroende av jordbruk.
  • Religioner: Protestan¬ter 55%, Katoliker 20%, muslimer 20%, Inhemska religioner 3%, Övriga 2%.
  • Antal människor som lever i fattigdom: 50,7%
  • Antal Frälsningssoldater: 8 200.

Källa: FN.

Text: Mathews Tulombolombo
Foto: Frälsningsarmén

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 2 - 2018

Publicerat: 2018-03-23Skriv ut