Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Motståndskraft i Malawi

”Förr visste vi alltid när det skulle regna och hur mycket. Vi visste vilka grödor vi kunde plantera. Nu har vädret ändrats. I år kom regnet för tidigt och varade bara några dagar och våra grödor torkade ihop. Situationen är akut.”

Bild 1: Barnen får hjälp via Frälsningsarméns nödhjälpsprojekt i Malawi. Bild 2: Bybor i Malawi tränas även att göra riskanalyser för att kunna stärka samhället.

Runtom världen förändras klimatet

Våra årstider är mer oberäkneliga både när det gäller när de skiftar och hur länge de varar. Detta drabbar olika samhällen och länder olika hårt. Hårdast drabbas de människor som förlitar sig på gott väder för sin försörjning.

Under de senaste åren har världen upplevt en av de värsta omgångarna av väderfenomenet El Niño vilket lett till utbredd torka och översvämningar allt från Kalifornien till östra Afrika. Trots att väderfenomenet har gått över för den här gången så beräknas effekterna fortsätta under året och in i 2017. El Niño följs ofta av systerfenomenet La Niña som även det påverkar regnmönster och klimatet.

Skillnaden mellan liv och död för människorna i Malawi

För människorna i Malawi är förändringarna förödande och kan innebära skillnaden mellan liv och död. Malawi är ett av världens fattigaste länder och här är en majoritet av befolkningen beroende av småjordbruk för att kunna försörja sina familjer och skicka sina barn till skolan. På våren 2015 drabbades Malawi av mycket allvarliga översvämningar där 79 människor miste livet. Skördar förstördes och bostäder ödelades. Efter översvämningarna följde långa perioder av svår torka och det råder i dagsläget katastroftillstånd i landet där miljoner lider av hungersnöd.

Frälsningsarmén i Sverige har ett nära samarbete med Frälsningsarmén i Malawi och vi besökte lokalsamhället Mwau¬lambo i distriktet Karonga som ligger i landets norra delar. Byn ligger på landsbygden, långt från annan bebyggelse i ett avlägset område där inte många andra or¬ganisationer arbetar. Den omgivande naturen är vacker och dramatisk med berg och dalar om vartannat. När man reser i området märks det dock att det är torrt. Torrt på marken och på fälten där brända grödor fortfarande vajar i vinden.

Elivace är jordbrukare i byn Mwaulambo

Här möter vi femtioåriga Elivace som har bott i byn och brukat jorden i hela hennes liv. Hon har fem vuxna barn och bor nu tillsammans med två barnbarn som hon uppfostrar. Hela livet har jorden räckt till även om det tidvis varit knapert. Som jordbrukare är man beroende av gynnsamma väderförhållanden. När jag frågade henne om hur klimatet och vädret förändrats över tid sa hon "Vädret här har alltid varit detsamma från att jag var ett barn fram till ungefär åtta år sedan då det började förändras. Idag är regnet annorlunda och vi vet inte när vi ska plantera våra grödor längre".

Elivace förklarade att förr kunde de veta på ett ungefär när regnet skulle komma och hur länge det skulle vara. Även om förändringarna började för åtta år sedan så var det först för några år sedan som de verkligen fick allvarliga konsekvenser. "I år kom regnet i november och varade bara några dagar istället för två månader."

Majs- och risskörden torkade bort helt i år

Elivaces huvudgröda för mat är majs men i år fick hon ingen skörd då den torkade bort och försvann i den heta solen. Ris odlar hon för att få intäkter som bland annat används för att betala barnens skola. Även den skörden förstördes i år.

Levde på matpaket från Frälsningarmén

Frälsningsarmén i Malawi har med hjälp av svenskt stöd genomfört nödhjälpsprojekt med matutdelning till familjer såsom Elivaces som mottog matpaket och utsäde vilket gav temporär lättnad för Elivace och hennes barnbarn." Vi led under den perioden och maten hjälpte verkligen. Den kom när jag inte hade någonting kvar och säden kommer att ge oss mat vid nästa skörd om regnet kommer i tid."

En osäker framtid

Frälsningsarméns humanitära insats innefattade även extra näringsstöd till gravida och ammande mödrar och projektet riktade sig till tusen familjer. Det finns dock ett problem med sådana nödinsatsers temporära natur. Hjälpen och ransonerna räcker endast i en månad. Vad händer sen? Elivace och hennes grannar väntar och räknar med regnet och skörden i november eller december men vad händer om klimatet fortsätter att förändras, om regnet fortsätter komma under fel perioder och i oberäknelig mängd? Vad händer om floderna fortsätter att svämma över och grödorna dör i den brännande hettan? Hur kan man anpassa sig och planera för sådana förändringar och risker?

Behöver vara förberedda vid katastrofer

Det här är stora och livsavgörande frågor som utmanar dessa människor och organisationerna som arbetar med dem. Den internationella Frälsningsarmén har längre brottats med liknande frågor i samhällen i hela världen där man arbetar och har därför med hjälp av stöd från den brittiska staten utvecklat redskap för att arbeta med så kallad katastrofriskreducering och resiliens. Syftet med sådant arbete är att stärka motståndskraften i dessa lokalsamhällen så att människorna har fler alternativ och hanteringssätt i kriser. Man vill att de ska vara mer förberedda och veta vad man ska göra om katastrofen slår till.

VI skräddarsyr insatser för varje by

Frälsningsarmén i Malawi kommer att i samarbete med svenska och holländska Frälsningsarmén i höst starta ett stort projekt för att arbeta med att stärka motståndskraften mot olika katastrofer i 30 byar i Malawi. Vi kommer att arbeta med individuella skräddarsydda insatser för varje by utifrån de svagheter som de boende har identifierat och vill arbeta med. Vi tränar byborna i att göra riskanalyser så att de tillsammans kan identifiera hur man kan stärka deras samhällen. Det kan vara allt ifrån att lära sig nya jordbrukstekniker och plantera grödor som är mer tåliga mot torka till att ha klara evakueringsplaner vid översvämningar för att minska dödsfallen.

Motståndskraft handlar om att se hela lokalsamhället som ett ekosystem och bygga upp flexibilitet och alternativa försörjningssätt så att en chock mot en del av systemet inte leder till en katastrof. På det sättet kan vi långsiktigt rädda liv och säkerställa att familjer som Elivaces kan skicka sina barn till skolan.

Text: Jonna Manneberg
Foto: Frälsningsarmén

Skriv utKommentera (
)