Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Flyktingar och integration

- Jag tror att det viktigaste för flyktingarna som kommer till vår Språkverkstad, är att bli sedda, känna en tillhörighet och glömma sina bekymmer för en stund. Det är en atmosfär med mycket skratt och glädje, säger Sofia Wastesson, kårledare för Frälsningsarmén i Finspång.

Migrationsverket skriver den 1/2-2016: "De senaste 7 dagarna har 672 personer sökt asyl i Sverige. Just nu kommer de flesta från Syrien." 

Flyktingarnas ovissa situation tär

Det fortsätter att komma människor hit till Sverige varje dag och Frälsningsarméns insatser behövs verkligen. Många av de asylsökande mår väldigt dåligt på grund av allt de varit med om. De lever också i en oviss situation när det gäller hur deras framtid kommer att se ut, ska de få stanna i Sverige eller inte?

Ge flyktingarna en meningsfull tid under asylprocessen

Vi kan nog inte sätta oss in de asylsökandes situation men vi kan göra någonting för att underlätta situationen för dem. Utifrån de behov de har kan vi medverka till att de får en meningsfull tid under asylprocessen, men även efteråt. Vi kan ordna olika aktiviteter som gör att den asylsökande får göra något roligt så att de i alla fall under en kort stund har möjlighet att kunna glömma bort sin svåra situation.

Berättelser från vårt flyktingarbete lokalt i Sverige

Helsingborg

I januari 2016 drog projektet Helsingborgfadder igång vars mål är att underlätta integrationen för de nyanlända och asylsökande.

Visionen är att möjiggöra kontakt och gemenskap mellan människor, en kontakt som kanske kan leda till vänskap, en praktikplats, bostad eller jobb.

Projektet utgår från två nyckelgrupper – faddrar och faddervänner (dvs de nyanlända och asylsökande) . Faddrar bör vara medlemmar i någon av församlingarna i Helsingborg.

Intresset är stort, vi har redan 40 faddrar registrerade ifrån fem olika församlingar i stan och när det gäller faddervänner så kommer vi som det ser ut nu ha fler än vi kommer kunna ge plats åt. Vid det första informationsmötet som vi hade på Arbetsförmedlingen, som är behjälpliga med att upprätta kontakt mellan oss och de nyanlända, fick vi över 20 anmälningar.

Alla faddrar måste gå Frälsningsarméns kurs I trygga händer. Efter 12 veckors pilotperiod kommer projektet att utvärderas och justeras efter behov för att sedan fortsätta.

Stockholm

Representanter från oss har vid flera tillfällen varit ute på Migrationsverkets registreringsmottagning i Solna (för personer som har ordnat eget boende).

Eftersom det blir lång väntetid för de som ska registrera sig så behövs det lite sysselsättning, speciellt för barnen. Nu är det bestämt att två personer från Frälsningsarmén ska finnas vid registreringen i Solna varje tisdag kl. 12-15. Förutom att knyta kontakter så hjälper vi till med att hitta på olika aktiviteter för barnen.

Akalla

Frälsningsarméns kvinnocenter här jobbar för att bryta segregationen bland utrikesfödda kvinnor och stötta dem i att lära sig svenska och genom språket närma sig arbetslivet för att få jobb.

Finspång

2011 startade vi en så kallad Språkverkstad. Idag samlas här 40 personer varje måndagseftermiddag. 

- Jag tror att det viktigaste för dem som kommer till Språkverkstaden, är att bli sedd, känna en tillhörighet och glömma sina bekymmer för en stund. Det är en atmosfär med mycket skratt och glädje, säger Sofia Wastesson som är kårledare för Frälsningsarmén i Finspång.

Från början var det framförallt personer som gick på SFI (svenska för invandrare) som kom på samlingarna. De som idag kommer till samlingarna är framförallt asylsökande och papperslösa. Det är både kvinnor och män och just nu är de flesta från Syrien, men ett tiotal kommer även från andra länder.

Man har först språkträning men även matematik. Idag sker språkträningen i tre nivåer. Sedan fikar man och därefter har man olika aktiviteter såsom sällskapsspel, lekar, temasamtal, föredrag, sång eller utflykter.

Språkverkstaden har förändrats mer och mer från att ha varit en plats för endast språkträning till en plats dit mäniskor kommer med sina behov. Som till exempel hjälp med kläder och möbler, hjälp att fylla i blanketter eller reda ut sin ekonomi eller att få prata om sina svårigheter samt att få hjälp med att be.

Det har även börjat komma fler familjer och ensamstående med barn till Språkverkstaden. Under undervisningstiden tar kårens ungdomsledare hand om barnen.

Vi har ingen andakt med hänsyn till att en del kommer från andra religioner. Men vi delar ut biblar på olika språk till dem som vill ha det. De som vill är välkomna till Bibelverkstaden på torsdagarna och naturligtvis gudstjänsterna och andra aktiviter på kåren. Sedan 2012 har flera personer konverterat från islam till kristen tro och även blivit medlemmar i kåren.

Göteborg

Ann-Christine Thunman från Frälsningsarmén är anställd av Migrationsverket för att samordna frivilliginsatserna vid de tre ankomstboenden för flyktingar som finns i Göteborg. Istället för de små lokalerna hon hittills haft till sitt förfogande, har hon nu fått Migrationsverket förtroende att starta och ansvara för ett allaktivitetshus. Frälsningsarmén har fått fria händer att utforma lokalerna och vilka aktiviteter man ska ha där.

Haga/Mölndal i Göteborg

På kåren/församlingen erbjuder vi en gång i veckan ett öppet språkcafé. En grupp av våra unga åker regelbundet ut och leker med barnen på ett mottagningscenter. Det är också många hjälpsökande i kårens/församlingens sociala arbete som är asylsökande.

Bergsjön i Göteborg

Vi har många kontakter med utlandsfödda personer som bor i Bergsjön och vi anordnar kontinuerligt aktiviteter för dem.

Norrköping

Här har vi ett samarbete med ett vandrarhem som just nu fungerar som asylboende. Kvinnorna som vistas på asylboendet har bjudits in till vårt stickcafé, som uteslutande består av kvinnor och har funnits i flera år och är en välfungerande verksamhetsdel i kåren. Att bjuda in dessa flyktingkvinnor till en redan existerande grupp har visat sig vara mycket positivt, och våra gamla besökare har knutit an mycket bra till besökarna från asylboendet.

När en av dessa kvinnor sedan tog med sin man till en gudstjänst så var det redan många som visste vem hon var och det har varit lätt att integrera dem i kårens/församlingens gemenskap. För en tid sedan började paret efter eget önskemål att öva althorn tillsammans med vår kårledare Sara. Vi samtalar även mycket om islam och kristendom, vi har förstått att de är mycket intresserade av Jesus och det är mycket spännande att se vad Gud vill göra i deras liv nu.

För övrigt är det många hjälpsökande som är asylsökande, de är nästan uteslutande från Europa och företrädesvis från Serbien och Kosovo ibland från något annat land som tidigare tillhörde Jugoslavien.

Skelleftehamn

Vi undervisar de asylsökande i svenska och med hjälp av olika läroböcker försöker lära ut det mest grundläggande i språket.

På vårt språkcafé samtalar vi, spelar spel, fikar och hjälper till med diverse papper. Det blir också mycket praktiskt hjälp som att följa till sjukhuset, Migrationsverket och så vidare.

Alla våra asylsökande och de som fått uppehållstillstånd är så vänliga och tillmötesgående och de vill ofta bjuda hem oss på mat och fika och födelsedagskalas med mera.

Örnsköldsvik

Just nu har vi under tre eftermiddagar i veckan läxhjälp och undervisning i svenska för ensamkommande flyktingbarn och andra invandrare som behöver.

Vi har startat upp "Lär svenska med musik" där vi bildar en kör med invandrare som vill, främst riktat mot ensamkommande flyktingbarn.

Vi har ingen verksamhet riktat mot asylboendena eftersom de ligger utanför stan och kyrkorna och allmänheten där engagerar sig väldigt mycket, så därför behövs vi inte riktigt där. Det vi har gjort är att förmedla kläder och leksaker till dessa boenden.

Haparanda

Många som bor asylboendet Cape East kommer till kåren/församlingen som fungerar som en mötesplats. Vi har en ständig ström till oss, vilket vi är glada för. Behoven är stora, olika kulturer möts, de kommer från stor press och stress. De har varit på flykt, och är fortfarande på flykt. De har familjemedlemmar kvar, i något land. Flera olika religioner möts. Det har varit en del "krockar" vid klädutdelningarna, men inte så mycket ändå. Numera använder vi oss av kölappar.

Många är med på kårens/församlingens gudstjänster, bibelstudium, matlagningstillfällen och andra aktiviteter vi har. En del hjälper också till med olika saker. Vi har också viss språkträning.

Kristinehamn

I dagsläget har vi öppen förskola på två av våra flyktingboenden. En dag i veckan på ena stället och två dagar i veckan på andra stället.

Vi har också något som kallas "Kvinna till kvinna". Det innebär att vi delar ut hygienartiklar till alla kvinnor på stadens fem olika boenden, vilket innebär många flyktingar i en relativt liten stad. Vi är också i planeringsstadiet med att erbjuda scouting till barnen på ett av våra boenden.

Höganäs

Varje lördag mellan kl 19-21 har vi fotbollsaktiviteter i en sporthall vi hyr, för mellan 30-40 asylsökande personer i olika åldrar. 

Tillsammans med Höganäs bollklubb har vi startat ett lag med ensamkommande barn upp inom satsningen FFA ( fotboll for all). Där jobbar vi med att vara ett stöd som mentorer till barnen, både i fotbollslaget men också i deras vardagsliv och i skolan.

Västervik

Varje måndag mellan kl 10-14 är det öppet hus på Johannesgården där vi tillsammans med Röda korset, Rädda barnen, Syrianska kyrkan och Pingstkyrkan hjälper de nyanlända och asylsökande med svenskundervisning, att skapa relationer, fikar med dem och passar deras barn vid behov.

Vi arbetar även tillsammans med andra kyrkor i en grupp som heter Ekumeniska sociala gruppen där vi planerar och genomför gemensamma arrangemang. Senast hade vi en mycket uppskattad julgransplundring för de asylsökande familjerna som bor på Lysingsbadet.

Västerås

Kåren har nyligen startat ett språkcafé.

Malmö

På grund av gränskontrollen har vi inget specifikt mottagningsarbete i Malmö just nu, men vi får fortfarande saker från olika företag, bland annat blöjor, leksaker och böcker. Kåren/församlingen i Limhamn har blivit en central för lagring och distribuering till kårer/församlingar och olika verksamheter i närheten.

En del asylsökande kommer till kårens/församlingens gudstjänster men även för att ansöka om ekonomisk hjälp och vi planerar att starta ett språkcafé.

Sammanfattning av Frälsningsarméns flyktingarbete

Det fortsätter att komma människor hit till Sverige varje dag och Frälsningsarméns insatser behövs verkligen.

Många av de asylsökande mår väldigt dåligt på grund av allt de varit med om. De lever också i en oviss situation när det gäller hur deras framtid kommer att se ut, ska de få stanna i Sverige eller inte? På grund av det höga trycket på Migrationsverket så kommer det att ta lång tid för dem att få sitt beslut. Tyvärr får en hel del också ett negativt beslut på sin ansökan. Detta är en ännu jobbigare situation, om man inte ser någon möjlighet att åka hem till sitt hemland igen.

Vi kan nog inte sätta oss in de asylsökandes situation men vi kan göra någonting för att underlätta situationen för dem. Utifrån de behov de har kan vi medverka till att de får en meningsfull tid under asylprocessen, men även efteråt. Vi kan ordna olika aktiviteter som gör att den asylsökande får göra något roligt så att de i alla fall under en kort stund har möjlighet att kunna glömma bort sin svåra situation.

Som frälsningssoldater och medlemmar i våra kårer/församlingar kan vi alla medverka till att de känner sig välkomna och delaktiga i vår verksamhet.

Varför Frälsningsarmén hjälper asylsökande människor

Eftersom vi ser hur svårt många av de människor som nyligen har kommit till vårt land har det, vill vi fortsätta att möta mänskliga behov i Jesu Kristi namn. Vi vill precis som William Booth - fortsätta att kämpa för den som har det svårt.

När vi beskriver vad Frälsningsarmén är så skriver vi så här:

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kristna kyrkan. Vårt budskap har sin grund i Bibeln. Vår tjänst har sin källa i kärleken från Gud. Vårt uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus och utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.

Frälsningsarméns grundare William Booth sa:

  • Så länge kvinnor måste lida och gråta – vill jag kämpa.
  • Så länge barn och ungdom saknad skydd och vård – vill jag kämpa.
  • Så länge människor fyller våra fängelser – vill jag kämpa.
  • Så länge det finns en drinkare kvar – vill jag kämpa.
  • Så länge det finns en människosjäl utan Guds ljus – vill jag kämpa.
  • Jag vill kämpa ända till slutet!

Text: Yvonne Eklund, metodstödjare för Frälsningsarméns sociala arbete

Skriv utKommentera (
)