Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Projekt

Frälsningsarmén stödjer fattigdomsbekämpande arbete genom utvecklingsprojekt i många länder runtom i världen. Här kan du läsa mer om några av de projekt som pågår just nu.

Bangladesh

Stöd och rehabilitering till fd. sexarbetare och offer för trafficking

Syftet med detta projekt är att stödja offer för trafficking och före detta sexarbetares återintegrering in i samhället. Organiserade i självhjälpsgrupper får kvinnorna yrkesträning för att hitta alternativa och hållbara inkomstkällor. De bygger också nätverk och samarbetar med olika organisationer, institutioner och kyrkor för att utkräva sina mänskliga rättigheter. Projektet arbetar även aktivt för att minska stigmat som finns mot förre detta prostituerade i det bangladeshiska samhället.

Läs mer om arbetet i Bangladesh

Kenya

Mseto - förbättrad sanitet, hygien och hälsa 

Projektets mål är att skapa en bättre framtid för 15 000 grundskolelever och deras familjer på landsbygden i östra Kenya. Mseto är swahili och betyder ”att kombinera”. Frälsningsarmén stödjer elever, lärare, föräldrar och lokala ledare i deras arbete att kombinera insatser för förbättrad sanitet, hygien och hälsa. 

Läs mer om vatten- och sanitetsprojektet

Vattenprojekt i Nakadeli

Området kring Nakadeli har länge varit drabbat av oroligheter och våldshändelser. Ett vattenprojekt som vänder sig till alla i samhället kan vara en del av en försoningsprocess. Genom fredsbevarande aktiviter ska projektet hjälpa de olika grupperna som strider mot varandra att leva tillsammans. Projektet ska också öka barnens närvaro i skolan, främst flickors närvaro, genom att förenkla tillgången till vatten vilket gör att de inte behöver gå långa sträckor varje dag.

Läs mer om vattenprojektet i Nakadeli

Fredsbyggande aktiviteter

Frälsningsarmén arbetar förebyggande inför det kommande valet i Kenya för att främja fred och sammanhållning runtom i landet samt säkerställa att Frälsningsarméns kårer och institutioner är väl förberedda på att möta och hjälpa allmänheten om våld skulle bryta ut i samband med valet.  

Läs mer om det fredsbyggande arbetet

Kina

Förbättrade försörjningsmöjligheter i Hong Ta

Projektet är en integrerad insats för att förbättra livet för invånarna i byn genom konstbevattning av åkrar, bättre jordbruk, lönsam valnötsodling, mikrokrediter samt djuruppfödning.

Läs mer om projektet i Hong Ta

Malawi

Nya jordbruksmetoder

Projektet är treårigt och fokuserar på de norra delarna av Malawi. Deltagarna tränas i nya jordbruksmetoder med syfte att mångdubbla sin skörd. 

Läs mer om jordbruksprojektet i Malawi

Vatten- och sanitetsprojekt

Tillsammans arbetar vi med de mest utsatta och marginaliserade samhällena i norra Malawi för att hitta praktiska och hållbara vatten-, sanitets- och hygienlösningar.  

Läs mer om vatten- och sanitetsprojektet

Humanitär insats

Akutinsats med matutdelning till tre lokalsamhällen i Malawi som drabbats av en långtgående torka.

Läs mer 

Paraguay

Hjälp till barn att klara grundskolan

Dagcentret Rayito de Luz (på svenska "ljusstråle") ligger i ett fattigt och eftersatt området i utkanten av huvudstaden Asunción. Det startades av föräldrar i området som bad Frälsningsarmén hjälpa dem att ge sina barn en bättre chans i skolan. Verksamheten ger extra undervisning, hjälp med läxläsning, ett mål mat varje dag och en trygg plats att vara på när man inte går i skolan.

Läs mer om dagcentret Rayito de Luz

Rumänien

Tvätteri i Iasi, Rumänien

Frälsningsarmén driver ett tvätteri i Iasi där boende i staden kan komma och tvätta kläder och duscha. Vid sidan av detta huvudarbete så organiseras andra verksamheter såsom filmvisning, matutdelning och läxhjälp till barn och unga. De besökande kan även få rådgivning och stöd i vardagen av projektpersonalen.

Läs mer om tvätteriet i Iasi 

Rwanda

Rubirizi förskola 

Projektet stödjer en förskolan med ca 100 barn i åldrarna 3-6 år i Rubirizi i östra Rwanda. Föräldrarna driver verksamheten tillsammans med Frälsningsarmén och förskolan är oerhört viktig för barnens tidiga inlärning och möjligheter att få en bra start i grundskolan. Projektet bidrar med inlärningsmaterial och näringsrik gröt till barnen varje dag.

Läs mer om förskolan i Rubirizi

Självhjälpsgrupper

Detta projekt stödjer självhjälpsgrupper på landsbygden i Rwanda med utbildning i att driva affärsverksamhet samt mikrolån för att kunna utveckla deras redan pågående verksamheter. Grupperna driver också gemensamma aktiviteter, t ex jordbruk, och sparar tillsammans för att kunna investera för framtiden. Målet med projektet är självförsörjande familjer som driver utvecklingen i sina lokalsamhällen.  

Läs mer om självhjälpsgrupper i Rwanda

Sydafrika 

Arbete mot människohandel 

Frälsningsarmén i Sydafrika arbetar på bred front för att förebygga arbete mot människohandel, stödja de som utsatts och tillsammans med andra organisationer påverka makthavare för att lagstiftningen mot trafficking ska tillämpas i allt större utsträckning.

Läs mer om arbetet i Sydafrika

Tanzania

Självhjälpsgrupper 

Detta projekt syftar till att stödja fattiga kvinnor och män i Nachingwea att öka sina familjers inkomster genom affärsverksamhet.

Läs mer om självhjälpsgrupper i Tanzania

Uruguay

Dagcenter i Paysandú 

Independencia dagcenter tar emot barn under fyra års ålder medan deras föräldrar arbetar. Barnen kommer från familjer som lever i stor fattigdom och svåra omständigheter. Centret leder också stödgrupper för gravida kvinnor för att stödja och hjälpa dem.

Läs mer om Independencia dagcenter

Skriv ut