Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Fredsbyggande aktiviteter i Kenya

Frälsningsarmén arbetar förebyggande inför det kommande valet i Kenya för att främja fred och sammanhållning runtom i landet.

Detta projekt är en uppföljning på det fredsbyggande arbete som Frälsningsarmén i Kenya genomförde inför valet 2013 som en reaktion på den våldsamma konflikten som i anslutning till valet 2008 ledde till att mer än 1000 människor miste livet. Efter valet 2008 tydliggjordes vikten av att kyrkor och andra sociala organisationer förbereder sig och koordinerar sig för att kunna förebygga och reagera på våld och motsättningar på ett fredsfrämjande sätt och stötta befolkningen i drabbade områden. I augusti 2017 planeras nästa val och då spänningarna i landet  är höga ser Frälsningsarmén ett stort behov av att replikera och utveckla de insatser vi genomförde 2013.

Inom projektet gör vi bl.a. följande: 

  • Utbildar Frälsningsarméns personal i att identifiera och förstå motsättningar i samhället bättre och hur valrelaterade motsättningar och eventuellt våld i närområdet bör hanteras 
  • Främjar fred och gemenskap i Frälsningsarmén och Kenya genom aktiviteter på lokal nivå; framför allt i identifierade riskområden.
  • Förbereder Frälsningsarméns kårer och institutioner så att de kan möta allmänheten i en nödsituation (exempelvis bunkrar upp med mat, vatten, filtar och dylikt).
  • Sätter upp en kommunikationsstruktur inom Frälsningsarmén i Kenya för att kunna reagera vid våldsamheter i tio riskområden runtom Kenya,  

Som en del i detta kommer vi att arbeta direkt med lokalsamhällen där människor kommer att uppmuntras till att ta en aktiv roll i de fredsbyggande insatserna som kommer att inkludera fredsmarscher, tävlingar i skolor, sportsevenemang och främja ett positivt användande av social media.

Projektnamn: Kenya Election Preparedness Project

Mål: Att se till att Frälsningsarmén i Kenya är utbildade och förberedda för att kunna bidra till fredliga val i Kenya samt att de är redo att hantera effekterna av valrelaterat våld. 
Plats: Kenya
Längd: 6 månader
Storlek: 64 867 USD samt berör 26 593 personer
Finansiering: Egeninsamlade medel 

Skriv ut