På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Vi bekämpar fattigdomen i Kenya och Malawi

Vårt mål är att ge människor som här lever i extrem fattigdom chansen att själva påverka sin framtid genom kunskap, verktyg och rätt resurser för att bli självförsörjande. Nu behöver vi din hjälp och ditt bidrag.

Planeringsmöten med lokalbefolkningen i Malawi. Foto: Jonna Manneberg

Dagens arbete med fattigdomsbekämpning måste ske på flera olika nivåer. Mat, medicin och vatten behövs såklart för att överleva ytterligare en dag, en torka eller en konflikt. Men om vi bara hjälper akut med det som behövs för att överleva här och nu så kan vi aldrig komma åt fattigdomens kärna. Bristen på kunskap, verktyg och rätt resurser för att bli självförsörjande. Vårt mål är att ge människor i extrem fattigdom chansen att själva påverka sin framtid.

Som ordspråket säger: "Ge en man en fisk och han har mat för en dag. Lär honom att fiska och han har mat för hela livet."

Hur vi hjälper långsiktigt

Vi utbildar och tränar enskilda personer, familjer och hela byar i att göra riskanalyser och planering för framtida kriser. Rent konkret kan det handla om att beräkna mängden mat som behövs för att klara en kris, byta ut grödor mot sådana som är mer motståndskraftiga mot torka eller bygga hus på ett sätt som klarar återkommande översvämningar.

Sverige arbetar framförallt i Kenya och Malawi

Vårt svenska arbete är framförallt koncentrerat till projekt i Kenya och Malawi, men genom Frälsningsarméns globala organisation når vi också liknande projekt i övriga delar av Afrika, Asien och Sydamerika.

Vi behöver din hjälp

Vi tror att Gud har gett oss människor en inbyggd drivkraft att försörja sig själva. Med vår långsiktiga fattigdomsbekämpning ger vi människor den möjligheten. Nu behöver vi din hjälp och ditt bidrag. Tack för ordet och Gud välsigne dig.

Ge en gåva

Skriv ut Dela Kommentera (
)