Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Mer majs i Malawi

Malawi är ett av världens fattigaste länder. Matproduktionen i landet motsvarar inte alls behovet. Men det finns sätt att förbättra den här situationen. Genom att blanda nya rön med gamla tekniker har skördarna ökat med upp till 1000 %.

Många är beroende av jordbruket

Malawi är till största delen ett jordbruksland, där 84 procent av befolkningen lever på landsbygden och ungefär 11 miljoner människor arbetar med småjordbruk. Jordbruket står för mer än en tredjedel av BNP och 90% av exporten. Småjordbruken bidrar med 75% av maten i landet och använder 5,3 miljoner hektar jordbruksmark. Majs, kassava, sötpotatis, ris, durra, jordnötter och linser är viktiga grödor.

Stora svårigheter efter flera års torka och kronisk matbrist

Men de flesta jordbrukare har mindre än en hektar att odla på, och produktiviteten hindras också allvarligt av en ständigt försämrad jordmån, begränsad tillgång till lån och svårigheter att expandera odlingarna.

Efter flera år av torka och kronisk matbrist är nu nästan en fjärdedel av befolk¬ningen i konstant behov av matutdelning. Befolkningen ökar snabbt, vilket också ökar trycket på de resurser som finns. Många jordbrukare måste odla på branta bergssidor och annan svåråtkomlig mark, ofta med jord som är utarmad och ger dåliga skördar. När mer och mer land börjar brukas ökar problem som jorderosion och igenslamning av floder och sjöar. Läget förvärras av att också skog försvinner till förmån för jordbruk.

Med Frälsningsarméns hjälp ökar skördarna

För att avhjälpa den här svåra situationen har Frälsningsarmén i Sverige och Malawi tillsammans utvecklat ett försörjningsprojekt. Projektet är treårigt och fokuserar på de norra delarna av landet. Dit når inte många nationella hjälporganisationer och området har också blivit marginaliserat av staten under många år. När projektet avslutas ska de deltagande hushållen vara aktiva i arbetet för bättre matsäkerhet och ökade inkomster.

Det är ett ambitiöst mål, och för att nå det finns några delmål på vägen mot ökad produktion genom att använda en blandning av ekologiska och traditionella metoder i jordbruket. Resultatet är i vissa fall en fördubbling, i en del fall till och med en tiodubbling, av matproduktionen jämfört med den normala nivån hos dem som deltar.

Kvinnor lyfts fram 

Projektet arbetar speciellt för att deltagande kvinnor ska få större möjligheter att fatta beslut; både i sina egna familjer och i projektets jordbruksgrupper. 

En av dem som är med i projektet är Mrs Banda. Redan tidigare odlade hon majs på ett stort fält, och hade deltidsanställda till hjälp för att skörda. Efter att hon fått lära sig de nya metoderna bestämde hon sig för att prova dem på ett mindre fält, men för säkerhets skull fortsatte hon med det gamla sättet på det större fältet. När det blev dags att skörda kunde hon konstatera att ett lika stort område som tidigare givit 150 kg majs nu istället gav 450 kg.

Utbildning ser till att man kan fortsätta framåt på egen hand

Under första året fick tre jordbrukskommittéer utbildning i de olika metoderna som används och de grupperna fungerar nu fullt ut. Tre nybildade kommittéer för boskap och inkomstgenerering har också startats upp.

När projektet är slut kommer jordbrukarna att kunna fortsätta köpa in sådant de behöver, som utsäde och gödsel, genom de extra vinster de ökade skördarna ger. Säkerligen kommer vinsterna också att fortsätta öka i flera år framöver. 

Projektnamn: Foundations for Farming

Vill du stödja vårt arbete?

Ge en gåva till Pg 90 04 80-5 och märk betalningen "Projektfonden"

Publicerat: 2015-11-06Skriv ut