Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Frälsningsarmén i Kina är nu officiellt erkända och registrerade

Frälsningsarmén i Kina är nu officiellt erkända och juridiskt godkända att bedriva verksamhet som innefattar katastrofhjälp, katastrofåterställning, samhällsutveckling, sociala tjänster, utbildningsprogram och tillåtelse att samarbeta med lokala församlingar i religiösa aktiviteter.

Myndighetspersoner från Kina tillsammans med Frälsningsarméns världsledare general André Cox (i mitten), i samband med diskussionerna kring Frälsningsarméns officiella erkännande i Kina.

Frälsningsarméns arbete i Kina är nu officiellt erkända och har erhållit registrering från Kinas regering.

Arbetet i Kina

Frälsningsarmén i provinshuvudstäderna Kunming (Yunnanprovinsen) och Chengdu (Sichuanprovinsen) har fått officiellt erkännande och juridiskt godkännande för att bedriva verksamhet som innefattar katastrofhjälp, återhämtningsarbete, samhällsutveckling, sociala tjänster, utbildningsprogram och tillåtelse att samarbeta med lokala församlingar i religiösa aktiviteter.

Frälsningsarméns verksamhet på fastlandet i Kina startades år 1916 och expanderade snabbt över de nordliga och östra provinserna fram till år 1949 då det förbjöds, men högkvarteret och socialtjänsten kunde fortsätta arbetet i Hongkong.

Katastrofhjälp ledde till ökat erkännande

År 1985, på inbjudan av den Yunnan provinsiella regeringen, hjälpte Frälsningsarmén till med katastrofhjälp och återhämtning på fastlandet. Detta öppnade dörren för ytterligare samarbeten och partnerskap som resulterade i en stor geografisk fördelning av service och ett ökat erkännande av Frälsningsarméns närvaro. Arbetet omfattade hälsoutbildning, att sprida medvetenhet om hiv/aids, utbildningshjälp, inkomstgenereringsprojekt för att mildra fattigdom, infrastruktur- och finansieringsprojekt, samråd och utbildning.

Kinas nya lag 2017 ledde till den officiella registreringen

År 2015 granskade Kinas regering sina mottagna registreringsförfrågningar och rutiner kring dessa. Detta resulterade i att en ny lag infördes i januari år 2017. Betydande möten hölls under år 2016 med regeringen och kristna råd och under besöket av Frälsningsarméns världsledare general André Cox och kommendör Silvia Cox undersöktes lösningar hur Frälsningsarmén kunde följa dessa nya regler och samtidigt utöka arbetet för att bättre kunna tjäna alla människor i Kina. Dessa diskussioner var väldigt produktiva och öppnade nya tillvägagångssätt som nu har burit frukt.

"Goda resultat för kommande generationer"

"Gud har rikligt välsignat våra ansträngningar och önskan att tjäna Kina och dess folk", säger Ian Swan, ledare för Frälsningsarmén i Hongkong. "Vi har nu ännu större möjligheter och ansvar att bygga vidare, så de närmaste 30 åren kommer att ge goda resultat för kommande generationer."

Publicerat: 2017-10-09Skriv ut