Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Vi behöver ställa frågan ”Vill du vara med?”

”För 13 år sedan fick jag frågan ’Lina, skulle du vilja vara ledare för söndagsskolan?’ Jag trodde inte då att jag skulle klara det, men med massor av hjälp på traven och flera omtag fick jag ta mina första stapplande ledarsteg, som varje dag blir något starkare, något tydligare.” Lina Melkersson, Frälsningsarméns nationella barn- och ungdomskonsulent har skrivit Stridsropets krönika.

Lina Melkersson, är Frälsningsarméns nationella barn- och ungdomskonsulent. Till höger - från ett av Frälsningsarméns sommarkollon. Foto: Teresia Jansson

När jag var 12 år fick jag frågan ”Lina, skulle du vilja vara ledare för sön­dagsskolan?”. Jag var ung, oerfaren, re­lativt ny i Frälsningsarmén, ganska blyg och hade en bibelkunskap som var lika med noll. Skulle jag leda en grupp barn i söndagsskolan? Ja, ledaren som ställde frågan tyckte uppenbarligen det. Jag blev glad för frågan och tackade ja. Jag kom­mer ihåg att jag var sjukt rädd och visste inte riktigt hur jag skulle göra, men på något vänster gick det ändå ganska bra. Så pass bra att jag efter ungefär ett år fick en ny fråga ”Lina, vill du vara medhjälpa­re i scouterna?”. Jag tackade ja även den­na gång och fler ledaruppdrag skulle det komma att bli.

Att tillåtas göra fel och få försöka igen, och igen

Jag tänker ofta tillbaka på tiden som tonåring när det handlar om mitt ledar­skap. Om hur viktigt det var för mig att jag hade, och fortfarande har, förebilder som uppmuntrade, utmanade, älskade, släppte fram, frågade och inte minst lät mig göra fel. För lika mycket som jag skulle kunna skriva om alla gånger jag blivit uppmuntrad och utmanad i mitt ledarskap, skulle jag kunna skriva om alla de gånger jag gjort fel, men har fått försöka igen, och igen, och igen. Detta med att få försöka, att lära sig på vägen och att gå bredvid tror jag är A och O när det gäller att ledarträna barn och unga. För hur ska man annars lära sig?

Det handlar i första hand om att älska Jesus

Men okej, när kan man börja ledarträ­na barn och unga då? Hur vet vi att de är redo? Det finns en berättelse i Bibeln som återkommit till mig i många olika sammanhang och som kanske svarar på frågan. Det är berättelsen om när Jesus visar sig för Petrus efter uppståndelsen. Jesus är på väg att ge Petrus ett ledarupp­drag, men innan han gör detta ställer han en kontrollfråga för att se om Pet­rus ”håller måttet”.

Frågan handlar inte om ålder, erfarenhet eller kunskap. Den handlar inte om hur bra Petrus är på att tala inför folk, leda lovsång eller hitta på nya lekar. Frågan lyder: ”Petrus, älskar du mig?” Efter att Petrus fått samma fråga tre gånger och svarat ja, säger Jesus ”Var nu en herde för mina får”, alltså (fri tolkning) ”Bra du klarade testet, nu kan du vara ledare”. Att vara ledare i Guds rike handlar i första hand om att älska Jesus, och för att älska behöver man inte ha nått upp till en viss ålder.

Vi behöver ställa frågan ”Vill du vara med?”

Min poäng är inte att alla barn och unga ska vara ledare i söndagsskolan, min poäng är att vi behöver bygga Guds rike tillsammans med barn och unga, och inte för dem. Och för att göra det behöver vi se oss runt omkring. Vi be­höver se vilka barn och unga vi möter, vi behöver bekräfta, se, uppmuntra och släppa fram. Vi behöver ställa frågan ”Vill du vara med?”. Det kan handla om att leda en grupp, hjälpa till med fikat, sköta ljudet, hälsa folk välkomna, läsa ett bibelord, leda lovsång eller något helt an­nat. Vad är egentligen inte så viktigt, det viktiga är att vi ställer frågan och låter de unga få växa in i uppgiften.

Att jag för nu 13 år sedan fick frå­gan ”Lina, skulle du vilja vara ledare för söndagsskolan?” fick bli starten för ett otroligt häftigt, roligt och utmanande ledarskapsäventyr. Jag trodde inte då att jag skulle klara det, men med massor av hjälp på traven och flera omtag fick jag ta mina första stapplande ledarsteg, stapp­lande steg som varje dag blir något star­kare, något tydligare. Det är en resa och den resan vill jag låta barn och unga få vara med om!

Lina Melkersson, Frälsningsarméns nationella barn- och ungdomskonsulent.

Krönikan finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 5 - 2018

Publicerat: 2018-12-04Skriv ut