Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

"Unga ska inte behöva avstå från sociala medier"

"Vi behöver uppmuntra unga att söka efter sin sanna identitet som är oberoende av andra människor, deras åsikter och antalet likes på sociala medier. Lära unga förhålla sig till sociala medier utan att påverkas, eller bidra till att påverka andra, negativt." Johanna Samuelsson och Sahra Gillberg, Frälsningsarmén i Halmstad har skrivit debattinlägget.

Foto: unsplash.com

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar och allt fler äter medicin mot oro, ångest eller depression. Det visar den ena rapporten efter den andra från bland annat Socialstyrelsen. Som en bakom­liggande orsak framhåller många att det finns en ökad press hos unga idag, vilket i flera fall kopplas till det många utsätts för i sociala medier, i form av mobbning, utseendefixering och den ständiga jak­ten på likes.

Kommentarer och påpekanden

Det sägs att sårade människor sårar och sanningen är att vi alla är sårade på något område av våra liv. Vilket leder till att vi känner oss avundsjuka eller upple­ver oss ha rätt att kommentera och påpe­ka saker i andras liv, vilket ständigt sker, inte minst på sociala medier, där man dessutom kan gömma sig bakom en pro­fil. Kanske menar vi i grunden inget illa, vi kämpar alla med samma problem – att känna oss tillräckliga, att uppleva kärlek och trygghet.

Att leva i världen men inte av världen

Men, att avstå från sociala medier är ingen lösning, vi ställer då oss utanför samhället och låter detta sårande fort­sätta. Dessutom kallar Jesus oss till att leva i världen men inte av världen, och sociala medier är en stor del av den värld som vi lever i i dag. De sociala medierna finns här för oss att i grunden njuta av, använda oss av och vara kreativa med. Vi måste bara lära oss att hantera dessa på ett sätt så att resultatet blir konstruktivt istället för destruktivt, uppbyggligt och inte sårande.

Vi behöver hjälpa varandra

Det vi behöver är att hjälpa varandra att styra rätt, att navigera i vardagen och i samhället. Och för att inte bara följa med i samhällets vindar behöver vi en tyngd som säger vilka vi är. Vi behöver lära känna den sanna identitet som lig­ger bevarad inuti våra hjärtan, att vi är Guds älskade barn.

Taktik för att förhålla sig till sociala medier

Ett fotbollslag vet vilken plan och vilka regler de spelar inom, de vet vilka deras motståndare är och vilken taktik de har för att vinna. Precis på samma sätt behö­ver vi som Frälsningsarmé förse ungdo­mar med hållbar taktik för att förhålla sig till sociala medier utan att påverkas – eller bidra till att påverka andra – negativt. På samma sätt som en fotbollstränare pratar igenom taktiken med sitt fotbollslag inn­an de går ut på fotbollsplanen, behöver vi analysera vår spelplan, förbereda oss på spelförhållandena, bygga upp ett försvar och se chanser till mål.

Din identitet i Gud är helt obero­ende av människors åsikter

Frälsningsarmén vill vara en trygg röst för barn och unga. En röst som upp­muntrar dem att söka efter sin sanna identitet – den som är oberoende av an­dra människor, deras åsikter och antalet likes på sociala medier. Den som synlig­gör och främjar styrkorna och gåvorna som finns inom oss. Den som inte skapar ångest eller tvång till att vara på ett visst sätt eller tvingar fram handlingar för att få bekräftelse.

Vår uppgift är att hjälpa ungdomar att hitta den identitet som ligger djupt rotad i Guds kärlek. Du som är ung ska inte låta dig påverkas av hur andra människor tycker att du ska se ut, vad du ska göra, hur du ska klä dig, tycka eller tänka. Din identitet i Gud är helt obero­ende av människors åsikter och går aldrig att rubba. Oavsett hur världen ser ut, hur den förändras, vad som går från att vara modernt till omodernt eller vad som är attraktivt eller eftertraktat, så är du alltid lika värdefull för Gud.

Sarha Gillberg, Johanna Samuelsson, Frälsningsarmén i Halmstad
Sahra Gillberg, civilmedlem Frälsningsarmén i Halmstad
Johanna Samuelsson, kårledare Frälsningsarmén i Halmstad

Debattartikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 3 - 2019.

Publicerat: 2019-06-17Skriv ut