Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Gemenskap motverkar ökande klyftor

DEBATT: Att få ingå i en gemenskap är ett grundläggande behov för att människan ska må bra. Vi behöver både gemenskapen med den närmaste familjen och i sammanhang utanför familjen för att känna oss delaktiga i samhället. Här har Frälsningsarmén tillsammans med andra ideella organisationer en viktig uppgift att fylla för barn som riskerar att hamna i utanförskap.

Flera källor visar att allt fler barn har det tufft ekonomiskt i dagens Sverige. Enligt Rädda barnens barnfattigdoms­rapport 2018 har klyftorna ökat mellan de barn som lever i störst ekonomisk ut­satthet och de barnfamiljer som har det bra ekonomiskt ställt. Kronofogden rap­porterar att de som fick uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem genom vräkning ökade med 23 procent under årets första halvår till 231 barn.

Höga av­gifter och krav på dyra utrustningar

Ute på våra kårer möter vi många fa­miljer som är både hungriga och dåligt klädda. Men det största problemet här i Sverige är oftast inte att föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder till sina barn. Ett större problem är att barn i eko­nomiskt utsatta familjer är mindre del­aktiga i samhället och ofta saknar möj­ligheter till en meningsfull fritid. Enligt SCB har barn i socioekonomiskt utsatta familjer, barn med ensamstående föräld­rar och barn till utlandsfödda föräldrar en mindre aktiv fritid än andra barn och enligt Rädda barnens rapport beskriver dessa ofta en känsla av att inte vara del­aktiga i en gemenskap.

Att barnen inte deltar i fritidsaktivi­teter kan bland annat bero på höga av­gifter och krav på dyra utrustningar. Här kan vi inom Frälsningsarmén och andra ideella organisationer erbjuda alterna­tiv. Vi kan göra roliga saker tillsammans som inte kostar så mycket eller bara fin­nas där för dem. Det kan vara av stort värde för unga att ha någonstans där de kan träffa vuxna som lyssnar och tar dem på allvar.

Minska hypen om det materiella

För det barn som känner sig utanför kan det yttre få väldigt stor betydelse. Märkeskläder och den senaste elektroni­ken kan bli ännu viktigare för att smälta in. Vi behöver därför ta chansen att pra­ta med barn och unga om värderingar kring vad som är viktigt i livet. Bland annat är det angeläget att arbeta för att minska hypen kring det materiella.

 

Eva Gustin

I ett fungerande samhälle behöver alla känna sig delaktiga. Även om det är vik­tigt att ha en trygg ekonomisk grund att stå på behöver vi lyfta diskussionen från att handla om vilka materiella kriterier som ska ingå i existensminimum. Om vi inte ska riskera att delar av den unga generationen ställs utanför samhället måste vi hjälpas åt att skapa en grund för gemenskap. Som en välkomnande, troen­de och hjälpande organisation har Fräls­ningsarmén möjlighet att vara drivande för att inkludera alla och motarbeta öka­de klyftor i samhället.

Eva Gustin, informationsansvarig på Frälsningsarméns högkvarter.

Artikeln finns publicerad i tidningen Stridsropet nr 1 - 2019

Publicerat: 2019-02-06Skriv ut