Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

MUCF släpper rapporten "Även i den bästa av föreningar"

Om förebyggande arbete mot sexuella övergrepp samt lanserar resurssidan "Gråzon, Gränsfall, Glasklart" www.granser.nu

På uppdrag av regeringen har ungdomsstyrelsen (MUCF) haft i uppdrag att kartlägga det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp inom föreningslivet i Sverige.

Frälsningsarmén har funnits med i processen

"Våga reagera och agera för barnens bästa"

Frälsningsarmén har funnits med i processen och många av våra lokala verksamheter deltog under hösten 2013 i en enkät som lett till en kartläggning om hur vi förebygger sexuella övergrepp inom ramen för vår verksamhet med arbetet I TRYGGA HÄNDER.

Glädjande nog kan konstateras att vi hade både hög svarsfrekvens samt att de flesta ansåg att information och ett förebyggande arbete till stor del bedrivs. Det finns ändock alltid mycket mer att göra vad gäller rutiner på hur vi reagerar och agerar om och när något händer. Detta ska vi givetvis ta med oss vidare i utvecklingen av vårt arbete.

Enkäten, kartläggningen, samverkansforum, intervjuer etc. har nu lett till en rapport samt en resurssida som jag varmt vill rekommendera er att kika på. Detta tillsammans med vårt redan existerande arbete kan enbart leda till fler och bättre verktyg i vårt arbete för att barn och unga skall vara så trygga som möjligt hos oss.

Rapporten-"Även i de bästa av föreningar" >>

Bland annat kan man på www.granser.nu läsa om varför Frälsningsarmén arbetar med dessa frågor:

För att vi behöver omge våra barn och unga med trygga, modiga och ansvarsfulla ledare som vågar reagera och agera för barnens bästa.

Madeleine Sundell, barnrättsjurist, Frälsningsarmén

Publicerat: 2014-10-08Skriv ut