På Frälsningsarméns webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera kommer att sparas i din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Flyktingar och integration

På dessa orter har Frälsningsarmén under det senaste året arbetat för flyktingar och immigranter samt för integration och immigration. Arbetet är flexibelt och kan förändras utefter efterfrågan och resurser.

Akalla

Vårt kvinnocenter i Akalla arbetar för att bryta segregationen bland utrikesfödda kvinnor och stötta dem i att lära sig svenska och genom språket närma sig arbetslivet för att få jobb. 

Örnsköldsvik

Kåren här erbjuder under tre eftermiddagar i veckan läxhjälp och undervisning i svenska för ensamkommande flyktingbarn och andra invandrare som behöver. Vi har även förmedlat kläder och leksaker till asylboenden.

Finspång

"Jag tror att det viktigaste för flyktingarna som kommer till vår språkverkstad är att bli sedda, känna en tillhörighet och glömma sina bekymmer för en stund. Det är en atmosfär med mycket skratt och glädje. "säger Sofia Wastesson, kårledare för Frälsningsarmén i Finspång. Språkträning är nyckeln till integration menar hon. Länk till artikel

Göteborg – Haga Mölndal

En gång i veckan vi på kåren språkcafé. Här möter vi asylsökande som söker ekonomisk hjälp. Det är också många hjälpsökande i kårens/församlingens sociala arbete som är asylsökande. Vi har även varit på flyktingboenden för att leka och pyssla med barnen.

Göteborg – Centrumkåren

Här har vi samlingar som vi kallar "Lära sig prata svenska". Den asylsökande och våra medarbetare pratar svenska samtidigt som man fikar, lagar mat eller gör någonting annat tillsammans.

Göteborg – Bergsjön

Vi har här många kontakter med utlandsfödda personer som bor i området och vi anordnar kontinuerligt aktiviteter för dem, bland annat språkcafé, knytisluncher, samtalsgrupper, kreativ verkstad m.m. Länk till stridsropetartikel om bergsjön

Göteborg – Allaktivitetshus

Ann-Christine Thunman från Frälsningsarmén samordnar frivilliginsatserna vid de tre ankomstboenden för flyktingar som finns i Göteborg. Istället för de små lokalerna hon hittills haft till sitt förfogande, har hon nu fått Migrationsverket förtroende att starta och ansvara för ett allaktivitetshus. Frälsningsarmén har fått fria händer att utforma lokalerna och vilka aktiviteter man ska ha där. Med hjälp av volontärer från 16 kyrkor och organisationer kan lekrummen på de tre boendena vara öppna några timmar varje dag. Många av barnen på dessa boenden lever i en mycket kaotisk, spänd och otrygg situation och då är denna stund på dagen en möjlighet för barnen att ha lite roligt några timmar. Redan innan volontärerna öppnar för dagen, står barnen och knackar på dörren för att få komma in! Läs mer om detta här: http://www.fralsningsarmen.se/Verksamhet/Nyheter/fralsningsarmen-samordnar-frivilliginsatser-for-flyktingar-pa-migrationsverket/

Haparanda

Många som bor på asylboendet Cape East kommer till kåren/församlingen som fungerar som en mötesplats. Behoven är stora, olika kulturer möts, de kommer från stor press och stress. De har varit på flykt, och är fortfarande på flykt. De har familjemedlemmar kvar, i något land. Flera olika religioner möts. Det har varit en del "krockar" vid klädutdelningarna, men inte så mycket ändå. Numera använder vi oss av kölappar. Många är med på kårens/församlingens gudstjänster, bibelstudium, matlagningstillfällen och andra aktiviteter vi har. En del hjälper också till med olika saker. Vi har också viss språkträning.

Helsingborg

I januari 2016 drog projektet Helsingborgfadder igång vars mål är att underlätta integrationen för de nyanlända och asylsökande.

Visionen är att möjiggöra kontakt och gemenskap mellan människor, en kontakt som kanske kan leda till vänskap, en praktikplats, bostad eller jobb.

Projektet utgår från två nyckelgrupper – faddrar och faddervänner (dvs de nyanlända och asylsökande) . Faddrar bör vara medlemmar i någon av församlingarna i Helsingborg.

Intresset är stort, vi har redan 40 faddrar registrerade ifrån fem olika församlingar i stan och när det gäller faddervänner så kommer vi som det ser ut nu ha fler än vi kommer kunna ge plats åt. Vid det första informationsmötet som vi hade på Arbetsförmedlingen, som är behjälpliga med att upprätta kontakt mellan oss och de nyanlända, fick vi över 20 anmälningar.

Alla faddrar måste gå Frälsningsarméns kurs I trygga händer. Efter 12 veckors pilotperiod kommer projektet att utvärderas och justeras efter behov för att sedan fortsätta.

Höganäs

Varje lördag mellan kl 19-21 har vi fotbollsaktiviteter i en hyrd sporthall, för mellan 30-40 asylsökande personer i olika åldrar.

Tillsammans med Höganäs bollklubb har vi startat ett lag med ensamkommande barn upp inom satsningen FFA (fotboll for all). Där jobbar vi med att vara ett stöd som mentorer till barnen, både i fotbollslaget men också i deras vardagsliv och i skolan.

Jönköping

Frälsningsarmén har ett boende för ensamkommande flyktingbarn. De jobbar på uppdrag av Jönköpings kommun. 55 pojkar bor i deras olika boendesteg.

Kristinehamn

Vi har något som kallas "Kvinna till kvinna" som innebär att vi delar ut hygienartiklar till alla kvinnor på stadens fem olika boenden, vilket innebär många flyktingar i en relativt liten stad.

I dagsläget har vi öppen förskola på två av våra flyktingboenden. En dag i veckan på ena stället och två dagar i veckan på andra stället.

Vi är också i planeringsstadiet med att erbjuda scouting till barnen på ett av våra boenden.

Malmö

Ett språkcafé har startats upp under vintern. En del asylsökande kommer också till våra gudstjänster men även för att ansöka om ekonomisk hjälp.

Allt fler asylsökande har engagerat sig i flera aktiviteter som volontärer och många av våra gudstjänstbesökare är arabisktalande  varav flera redan uttryckt en önskan om att få bli soldater i Frälsningsarmén. Vi har språkcafé två dagar i veckan där närvarande ca 20 personer deltar.
Tack vare samarbete med en matdistributör har vi nu helt andra möjligheter att stödja hjälpsökande. Dessutom har ett skoföretag bidragit nyligen med fyra pallar barn-, dam- och herrskor.

Norrköping

Kvinnorna som vistas på ett asylboende i närheten har bjudits in till vårt stickcafé, som uteslutande består av kvinnor och har funnits i flera år och är en välfungerande verksamhetsdel i kåren. Det har visat sig vara mycket positivt, och våra gamla besökare har knutit an mycket bra till besökarna från asylboendet.

Skelleftehamn

Vi undervisar de asylsökande i svenska och med hjälp av olika läroböcker försöker lära ut det mest grundläggande i språket. På vårt språkcafé samtalar vi, spelar spel, fikar och hjälper till med diverse papper. Alla våra asylsökande och de som fått uppehållstillstånd är så vänliga och tillmötesgående och de vill ofta bjuda hem oss på mat och fika och födelsedagskalas med mera. Det blir också mycket praktiskt hjälp som att följa till sjukhuset, Migrationsverket och så vidare.

Stockholm – Elisabetgården

Här möter vi asylsökande som söker ekonomisk hjälp.

Trelleborg

Vi samarbetar med flyktingboendet nära kåren och Svenska kyrkan genom att ungdomar från boendet får komma till kårens second handbutik och få kläder.

Vi har även bjudit in ungdomar från flyktingboendet till vår fritidsverksamhet -after school, för att delta i aktiviteter som innebandy, fotboll, bordtennis etc.

Uppsala

Vi har öppen förskola - Himmel och pannkaka – där vi erbjuder barnpassning i samband med språkcafé med svenskundervisning.

Vi har även i samarbete med kommunen hjälpt till med en klädinsamling för att samla in vinterkläder och vinterskor till i första hand flyktingbarnen.

Vårby gård

På Football For All är vi som en familj fast vi inte är det, och det behöver man för att allt blir så jobbigt om man ska göra det själv, säger Hamed Nikzad.

Hamed är en av ungdomarna i Football for All, FFA, ett projekt som har som mål att, med fotboll som verktyg, ge ungdomarna stöd i skolgången, ge dem sociala nätverk och utrymme för att lära känna sig själva i personlig och andlig utveckling. Han kom till Sverige från Afghanistan i oktober 2014.

- Här känner jag mig varken ensam eller som en flykting, säger han. Läs mer här http://www.fralsningsarmen.se/kampanj/dagensungdom/football-for-all/

Västervik

Varje måndag mellan kl 10-14 är det öppet hus på Johannesgården där vi tillsammans med Röda korset, Rädda barnen, Syrianska kyrkan och Pingstkyrkan hjälper de nyanlända och asylsökande med svenskundervisning, att skapa relationer, fikar med dem och passar deras barn vid behov.

Vi arbetar även tillsammans med andra kyrkor i en grupp som heter Ekumeniska sociala gruppen där vi planerar och genomför gemensamma arrangemang. 

Västerås

Kåren har nyligen startat ett språkcafé.

Ystad

Vi bjuder in till öppen förskola för barnfamiljer genom "Forum för integrering".

 

Skriv ut Dela