Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Terese Fredenwall blir ambassadör för vårt arbete för trygga barn

Frälsningsarméns förebyggande utbildningsverksamhet I Trygga Händer handlar om att ge vuxna verktyg att lära sig identifiera, reagera och agera mot alla former av övergrepp. "Terese Fredenwall blir en stark röst i vår opinionsbildning kring barnets rätt till trygghet och de vuxnas ansvar", säger Madeleine Sundell, Frälsningsarmén.

- I samband med min nya skiva "Vildmarken" , som handlar om min väg tillbaka från övergrepp och destruktivitet, går jag in som ambassadör för Frälsningsarméns utbildningsmaterial "I Trygga Händer", säger låtskrivaren och artisten Terese Fredenwall.

Utdrag ur Terese Fredenwalls berättelse: Det finns ett före och ett efter låten "Aldrig". Ett före då jag var tyst och livrädd efter att ha blivit lurad, hotad och sexuellt utnyttjad. Det var på en plats där jag trodde att jag var skyddad och därför var jag helt försvarslös. 

Fler modiga ledare som är redo att ta ansvar 

- Terese Fredenwall blir en stark röst i vår opinionsbildning kring barnets rätt till trygghet och de vuxnas ansvar, säger Madeleine Sundell, barnrättsjurist och nationell samordnare för I Trygga Händer hos Frälsningsarmén.

-Tillsammans kommer vi att nå längre och bredare med att sprida våra erfarenheter och erbjuda möjligheten för fler aktörer att gå våra utbildningar där vuxna ges verktyg att identifiera, reagera och agera för barnets bästa i sin omgivning. Vi vill vara med att skapa fler modiga ledare som är redo att ta ansvar, fortsätter Madeleine.

Förebygga och motverka alla former av övergrepp

Vi vill i alla led bära ansvaret att sätta barnets rätt till trygghet främst. Detta kräver vakenhet och ständig kvalitetssäkring. Det får inte gå oss obemärkt förbi och vi måste inse att vi ständigt är en del av samhället och inte kan göra skillnad på vad som händer innanför eller utanför våra väggar. Vårt ansvar är att ihärdigt bedriva ett trygghetsarbete och göra allt som vi kan för att förebygga och motverka alla former av övergrepp.

Nollvision mot övergrepp

2018 ska Barnkonventionen bli lag och det är inte annat än rätt att sätta ribban på högsta nivå. Vi väljer vilket samhälle vi vill leva i. Frälsningsarmén sätter därför ner foten för en nollvision och vill peka på vuxnas ansvar för barn och ungas trygghet, fri från exploatering och övergrepp.

Barn och unga i trygga händer Gå utbildningen I Trygga Händer

Publicerat: 2016-10-14Skriv ut