Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Välkommet att Barnkonventionen blir svensk lag

Januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Den består av 54 artiklar som sätter barns bästa främst och säger att alla barn upp till 18 år ska ha samma rättigheter på en rad punkter. Frälsningsarmén arbetar redan med Barnkonventionen som utgångpunkt men hoppas nu att lagändringen ska göra det lättare att göra skillnad i samhället.

Foto: Jonas Nimmersjö

Frälsningsarméns har redan Barnkonventionen som rättesnöre

År 1990 skrev svenska staten under Barnkonventionen och den har varit lite av ett juridiskt rättesnöre i Sverige även om den inte varit en del av svensk lagstiftning. Många frivilligorganisationer har haft den som utgångspunkt, liksom Frälsningsarmén som har den som ett redskap inom sin etiska väledning ITH, I trygga händer, som handlar om vilket förhållningssätt man ska ha till barn som deltar i de olika verksamheterna.

"Vi kommer att kunna avkräva ett större ansvar av staten gällande barn som far illa"

Alla inom Frälsningsarmén som kommer i kontakt med barn och unga ska gå ITH-utbildningen. Att Barnkonventionen blir svensk lag tror Karin Bondesson, samordnare för ITH, främst kommer att påverka Frälsningsarméns externa arbete.

– Jag hoppas att detta stärker barns rättigheter i samhället och jag tror att det kan ge mer tyngd åt vårt påverkansarbete när vi arbetar med barn som far illa eftersom vi kommer att kunna avkräva ett större ansvar av staten och andra aktörer, säger hon.

Enklare med en lag istället för olika moraliska rättesnören

Hon påpekar att det blir enklare och tryggare när alla intresseorganisationer, kyrkor, kommuner och landsting har samma lag att rätta sig efter istället för att gå efter olika moraliska rättesnören. Främst tror hon att det blir en skillnad för barn som lever i utsatthet på olika sätt.

"Vi vill bli ändå bättre på det vi gör"

Hon tar Norge som exempel som redan har Barnkonventionen som lag och där kan man inte bryta emot den eftersom det skulle ge juridiska konsekvenser. Även om Frälsningsarmén redan ligger i framkant när det gäller barns rättigheter så kan det finnas luckor och områden som kan förbättras.
– Det blir en jätterolig utmaning för att se om våra kårer och verksamheter kan steppa upp ett steg till för att bli ändå bättre på det vi gör, säger Karin Bondesson.

Barnkonventionens fyra principer

Inom Barnkonventionen är det fyra artiklar som väger lite tyngre och som står för principer som alltid ska beaktas när det gäller barn.

  • Den första handlar om att alla barn har samma rättigheter och värde och att ingen får diskrimineras på grund av exempelvis sin tro, hudfärg eller härkomst.
  • Den andra principen är att ett barns bästa alltid ska beaktas och inte i första hand de vuxnas i barnets nätverk, något som är av vikt när det exempelvis handlar om vårdnadstvister.
  • Det tredje området är att barn har rätt till liv, hälsa och positiv utveckling, såsom en bra skolgång, god fysisk och psykisk hälsa och att ett barn inte får utsättas för övergrepp av olika slag. I det ingår även andlig utveckling.
    – Det är en utmaning för alla kyrkor då ett barn ska ha möjligheten att ställa existentiella frågor i en bra miljö, säger Karin Bondesson.
  • Det fjärde stora området handlar om att ett barn ska ha rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad även om det inte betyder att ett barns vilja alltid kan bli genomförd.

Vårt arbete för barn och ungdomar Stöd vårt arbete för barn och ungdomar

Text: Teresia Jansson

Skriv ut