Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

I Trygga Händer motverkar sexuella övergrepp

I slutet på maj gjorde landets kyrkoledare ett gemensamt uttalande om sexuella övergrepp. Frälsningsarmén har en policy mot alla former av övergrepp och en metod – I Trygga Händer – för att förverkliga den policyn.

Karin Bondesson i Frälsningsarméns tält på Almedalen 2018. Foto: Kerstin Tillenius

“Kyrkans verksamheter ska vara trygga platser där varje människa blir respekterad. Ändå är det ett faktum att sexuella övergrepp och trakasserier kan ske – och sker – i kyrkor och andra kristna sammanhang.” Det skriver 17 svenska kyrkoledare i ett gemensamt uttalande, som också demonstreras med en video:

https://www.youtube.com/watch?v=gSmgJofwytk

I uttalandet uppmanas alla samfund att arbeta strukturerat för att minska sexuella övergrepp och trakasserier.

– Det är väldigt positivt att frågan lyfts gemensamt från den högsta ledningen med en förenad hållning. Och med en tydlig hänvisning till hur policyer och handlingsplaner kan gå från teori till praktik och genomsyra verksamheterna. Frälsningsarméns policy mot alla former av övergrepp utgår från en nolltolerans när det gäller såväl barn som vuxna, anställda, volontärer och alla som kommer i kontakt med vår verksamhet. För att förverkliga policyn använder vi vår metod ”I Trygga Händer” (ITH) för alla som kommer i kontakt med barn i verksamheten, berättar Karin Bondesson, som är utbildningssamordnare för ITH.

Arbete för att förebygga sexuella övergrepp

För att kunna arbeta förebyggande behövs verktyg. Den etiska handledningen och utbildningen I Trygga Händer handlar om att ge verktyg att lära sig identifiera, reagera och agera mot alla former av övergrepp bland barn och unga. Även Evangeliska frikyrkan, Pingst, Svenska Alliansmissionen, Studieförbundet BILDA och Erikshjälpen använder sedan några år ITH-metoden, som sedan 1999 är Frälsningsarméns förhållningssätt att sätta barnets bästa och dess rätt till trygghet främst.

De som genomgår utbildningen tränas i Barnkonventionens barnsyn utifrån ledorden identifiera, reagera och agera. De får också riktlinjer och verktyg som tillgodser barnets behov av delaktighet och särskilda skyddsvärde. 

Viktigt dra nytta av samtalsklimatet

Frågor om sexuella övergrepp är inte nya men har synliggjorts de senaste åren genom ett mer öppet samtalsklimat.

– Det är viktigt att använda den förändringen till att arbeta metodiskt och förebyggande för att förändra såväl normer och värderingar, som arbetssätt och rutiner. Genom att lyssna och lära av historien kan vi utforma ett ännu bättre förebyggande arbete. Det är vår önskan att alla barn och unga ska var I trygga händer, säger Karin Bondesson.

Kontakt: itryggahander@fralsningsarmen.se

Läs mer om I Trygga Händer

 

Publicerat: 2019-06-04Skriv ut