Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

20 år i trygga händer

Som en del i Frälsningsarméns arbete med att främja varje individs andliga, fysiska, mentala och sociala välbefinnande, startades för tjugo år sedan - I Trygga Händer. Detta i samarbete med andra samfund och organisationer för att förebygga fysiska, sexuella eller känslomässiga övergrepp mot barn och ungdomar som deltar i verksamhet som de olika samfunden och organisationerna bedriver.

"Det är vår önskan att alla barn och unga ska var I trygga händer", säger Karin Bondesson ansvarig för Frälsningsarméns arbete med I Trygga Händer.

I dag vet de flesta att många barn och unga har en tuff vardag och de senaste åren har ungas psykiska ohälsa uppmärksammats på många håll, men få unga har någon att prata med om sin vardag.

För att ändra på det, för att ge barnen någon vuxen att prata med och för att hjälpa den vuxne att prata med barn och unga så har I Trygga händer gett ut ett nytt material som är en handledning om hur man samtalar med barn och unga på bästa sätt.

Ur barnens egna perspektiv

I 20 år har I Trygga Händer arbetat för att stärka barns andliga, fysiska, mentala och sociala välbefinnande. I arbetet gör man allt för att bygga trygga miljöer för barn och unga och aktivt motverka övergrepp hos Frälsningsarmén eller hos de övriga medlemsorganisationerna, men också i samhället i stort. Ämnen som varit tabu och sopats under mattan är något som I Trygga Händer arbetar med och att se på saker ur barnens egna perspektiv är något man ser som viktigt. I Trygga Händer tar avstamp i barnkonventionen och ser barn och ungas delaktighet som en viktig hörnsten. Det handlar om att prata med barn inte om barn.

Svåra frågor

Det nya materialet ska hjälpa de vuxna att ta upp svåra frågor. De flesta känner osäkerhet och undrar hur barnen ska reagera i ett samtal. Vad kan man säga? Vad vet barnen redan? Det finns redan mycket material från både myndigheter och intresseorganisationer att använda och I Trygga Händers handledning ersätter inte det utan är snarare en hjälp för den vuxne att finna rätt material bland det som redan finns. Vilket material är bra att använda? Hur kan man använda det? Vilken målgrupp är det för? Handledningen är skriven med stöd från Gålöstiftelsen.

Handledningen utgår från I Trygga Händers och Barnkonventionens ledord: Identifiera, Reagera och Agera. Först behöver man identifiera vilka frågor som barn och ungar vill prata om och vilken utsatthet de kan befinna sig i. Efter det måste man reagera på varför det ser ut som det gör för att till slut kunna agera och ta ett ansvar som vuxen - starta samtalet och vara kvar i samtalet.

Organisationer som använder I Trygga Händer

De organisationer som utöver Frälsningsarmén använder I Trygga Händer och på så sätt är med i arbetet för att sätta barnets bästa och dess rätt till trygghet främst är:

”Alla barn ska vara trygga”

De som genomgår utbildning om I Trygga Händer tränas i Barnkonventionens barnsyn utifrån ledorden identifiera, reagera och agera. De får också riktlinjer och verktyg som tillgodoser barnets behov av delaktighet och särskilda skyddsvärden. Frågor om sexuella övergrepp är inte nya men har synliggjorts de senaste åren genom ett mer öppet samtalsklimat.

– Det är viktigt att använda den förändringen till att arbeta metodiskt och förebyggande för att förändra såväl normer och värderingar, som arbetssätt och rutiner. Genom att lyssna och lära av historien kan vi utforma ett ännu bättre förebyggande arbete. Det är vår önskan att alla barn och unga ska var I trygga händer, säger Karin Bondesson ansvarig för Frälsningsarméns arbete med I Trygga Händer.

Text och foto: Jonas Nimmersjö

Med din gåva kan vi sätta fart på sommaren för barn och unga i utsatthet

Swisha här  swishbild.jpg 9004805

Starta din egen insamling

Exempel på hur din gåva hjälper

  • 100 kr - Bidrag till dagsaktivitet
  • 300 kr - Bidrag till läger eller utflykt
  • 500 kr - Matvaror till en familj
Publicerat: 2020-06-01Skriv ut