Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

En modern detektiv

Många har genom åren försökt hindra tårarna framför tv-programmet Spårlöst försvunnen. Inte lika många vet kanske om att Frälsningsarmén letat efter försvunna släktingar sedan 1885.

Kristine Falk jobbar med att leta efter försvunna personer genom Frälsningsarméns Eftersökningsbyrå.

Birgittas bror Stefan utvandrade som ung till Kanada och blev kvar där under hela sitt yrkesverksamma liv. Han gifte sig aldrig och bodde ensam som pensionär. Under alla år höll syskonen regelbunden kontakt med varandra per telefon men för tre månader sedan gick det plötsligt inte att nå Stefan. Efter upprepade försök att både ringa och skicka brev utan att få något livstecken började Birgitta bli mycket orolig.

Frälsningsarmén i Kanada hjälpte Birgitta

Birgitta kontaktade Frälsningsarméns eftersökningsbyrå för att få hjälp att ta reda på vad som hänt. Hon hade själv inga kontakter i Kanada förutom med sin bror. Eftersökningsbyrån i Sverige skickade över alla uppgifter till kollegorna i Kanada. Snart kom det goda nyheter tillbaka. Man hade fått kontakt med Stefan och allt var väl. Det visade sig att hans syn och hörsel hade försämrats kraftigt, så han kunde varken läsa eller höra telefonen längre.

Frälsningsarmén i Kanada ordnade så att socialarbetaren på närmsta kår åkte och besökte honom och hjälpte sedan Stefan att återuppta kontakten med sin syster i Sverige igen. När sedan själva eftersökningsärendet avslutades, kunde kontakten fortsätta tack vare den lokala kårens hjälp.

2955 personer fick hjälp under 2016

Över hela världen behöver människor fly sina länder och familjer över hela världen splittras av olika anledningar. Många av dessa människor har fått hjälp genom Frälsningsarméns eftersökningsbyrå. År 2016 hjälpte Frälsningsarmén globalt 2955 personer att hitta sina försvunna släktingar. Oftast rör det sig om den närmaste familjen eller någon som vuxit upp utan båda eller en av sina föräldrar eller saknade halvsyskon.

Letade efter en husbåt utan adress

I Sverige har Kristine Falk sökt och funnit försvunna familjemedlemmar i snart 30 år men hon känner sig inte som en detektiv. Den enda gången var då den enda ledtråden till den eftersökte ledde till en husbåt utan adress. Kristine gav sig iväg för att leta efter båten, hittade den och genom det den saknade släktingen. Liknande fall är dock ovanliga och när det gäller större delen av sökningarna i Sverige sker arbetet framför datorn vid skrivbordet på Frälsningsarméns högkvarter.

- Mitt jobb är inte så glamoröst, oftast går kontakterna genom myndigheter, men för mig finns ingenting som är större än när man faktiskt lyckas återförena familjer. Jag kan känna en stor ödmjukhet och tacksamhet över människors förtroende, säger Kristine.

Verksamheten startade 1885 i England

Att Frälsningsarmén har en eftersökningsbyrå kan te sig lite oväntat men en strävan som alltid funnits inom rörelsen är att försöka möta de behov man stöter på. Starten för eftersökningsverksamheten i England år 1885 initierades då Frälsningsarmén hade börjat uppmärksamma problemen med en slags inhemsk trafficking där unga flickor blev lurade in i prostitution. När Frälsningsarmén öppnade sitt första räddningshem för dessa flickor började man även få in förfrågningar från allmänheten om försvunna döttrar och systrar. När man sedan började expandera i land efter land blev det naturligt att även söka människor i andra länder.

- Vad jag känner till är det vi och Röda korset som i den här omfattningen söker efter anhöriga och vi kompletterar varandra bra eftersom Röda korset bara söker när orsaken är att människor kommit ifrån varandra efter krig och katastrofer. Vi kan hantera andra sorters ärenden, säger Kristine.

Letandet underlättas av att Frälsningsarmén finns i 127 länder

I Sverige uppklaras cirka 90 procent av alla ärenden och ungefär 80 procent, om den eftersökte finns utomlands. I dessa fall lämnar eftersökningsbyrån i Sverige över ärendet till Frälsningsarmén i det landet och då Frälsningsarmén finns representerad i 127 länder är chansen stor att ärendet ska kunna föras vidare. Däremot kan möjligheterna att söka se väldigt olika ut och resurserna som de lokala verksamheterna har att lägga på eftersökning varierar.

- Det kan ta allt ifrån några veckor upp till flera år att hitta någon men så länge det finns oprövade vägar kvar så söker vi, säger Kristine.

Grundreglerna

Hon berättar också att man inte har resurser att söka på måfå utan för att kunna hjälpa till måste man veta i vilket land man ska börja söka. Grundreglerna för samtliga länder där Frälsningsarmén har en eftersökningsbyrå är att både den som söker och den man söker efter ska vara över 18 år. Den som söker en biologisk förälder måste kunna styrka nära släktskap med ett officiellt dokument och den som är adopterad och söker sina biologiska föräldrar behöver kopior på adoptionshandlingar. Det är också en internationell praxis att det alltid är någon från Frälsningsarmén som tar den första kontakten. Läs mer här >>

- Vi värnar givetvis starkt om den eftersöktes vilja men det är väldigt få som säger nej till kontakt, säger Kristine.

Ovissheten är svårast för många

Hon tror att det handlar om människans djupa behov av tillhörighet, glädjen över att det är någon som bryr sig om, kommer ihåg och tänker på just mig. Det händer dock att människor blivit upprörda av frågan om återupprättad kontakt, oftast gäller det när föräldrar söker vuxna barn och barnen, trots lång tid, inte är beredda att återuppta kontakten igen.

Många upplever att ovissheten är svårast att bära och känner ändå en trygghet i att veta att personen lever även om de fått ett nej på frågan om att få kontakt. Om en person säger nej återupptar Kristine inget ärende på minst fem år men det händer att personen som först sagt nej söker upp henne igen efter att ha fått lite tid att tänka.

Många gånger får Kristine vara medlaren som får prata med båda parter, ta sig tid att lyssna och dela tankar om olika förväntningar parterna kan ha.

- Det är viktigt att vi tillsammans med den som söker tar det lite lugnt i den processen. Vi är så präglade av vår samtid med snabba kommunikationer och ibland känns det som om vi överför det till våra relationer, men vissa saker måste få mogna och utvecklas i sin egen takt. När vårt jobb väl är gjort börjar arbetet för dem som ska lära känna varandra, säger Kristine.

Fakta Eftersökningsbyrån

  • Frälsningsarméns eftersökningsbyrå har ett nätverk av kontakter över hela världen som går genom alla samhällsskikt och kulturer.
  • Finns idag i över 100 länder.
  • År 2016 hjälpte Frälsningsarmén globalt 2955 personer att hitta saknade släktingar.
  • I Sverige uppklaras cirka 90 procent av alla ärenden och ungefär 80 procent om den eftersökte finns utomlands.

Text och foto: Kristina Broms

Skriv ut