Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Sätt punkt för fattigdom

Fattigdom kan drabba alla i Sverige, oavsett ålder. Allt för många människor faller idag mellan stolarna i vårt stora välfärdssystem. Därför måste vårt arbete mot fattigdom fortsätta, både akut och långsiktigt.

Foto: Jonas Nimmersjö

Varje dag möter vi ensamma föräldrar som jobbar deltid, pensionärer som har ont om pengar och därför kommer till Frälsningsarmén för att få hjälp. Där kan vi göra skillnad med matkassar, kläder etc.

Det finns också människor som riskerar att hamna hos Kronofogden. Dessa kan vi hjälpa med utbildning inom privatekonomi, stöd vid myndighetskontakter och så vidare. 

Barn, ungdomar och familjer

"Jag har lärt mig att man inte behöver tänka att det är ens eget fel att mamma eller pappa mår dåligt". När vi får kommentarer som dessa från barn i utsatthet, så är det den finaste bekräftelsen som går att få på att vi lyckats hjälpa en medmänniska. Det stärker samtidigt vår vilja att lägga ned ännu mer energi på vårt arbete med trygghet och förebyggande verksamhet kring barn som på olika sätt farit illa.

Boenden för ensamkommande, kollo- och fritidsverksamheter, läxläsning etc. Alla insatser är lika viktiga och därför kommer barnens lika värde och rättigheter stå i fokus under 2018.

Hemlöshet

Ett mål varm mat, en dusch och en säng kan bli det första steget för en individ att få makt över sin livssituation och på sikt skapa sig ett värdigt liv. Därför vill vi alltid kunna finnas till hands för alla grupper av hemlösa i Sverige, även nya grupper som barn, ungdomar och äldre. Vi vill kunna vara tillgängliga med våra verksamheter och boenden för att hjälpa och ge stöd åt personer utan ett eget hem. Vi vill också fortsätta arbeta förebyggande genom t ex utbildning i privatekonomi för de utsatta som riskerar hemlöshet.

Människohandel

Visste du att det pågår en nästan medeltida slavhandel i Sverige – varje dag? Mitt framför våra ögon utnyttjas människor från andra länder som billig arbetskraft på restauranger, byggarbetsplatser och städfirmor. Cirka 500 personer faller varje år offer för den omänskliga människohandeln i Sverige, men hur många som egentligen är utsatta vet vi inte ens. Det moderna slaveriet syns inte på ytan. Människor som fått sina liv sålda till reapris lever dessutom ofta under hot och våld. Därför vågar dom inte heller gå till polis eller be om hjälp, med rädsla för repressalier.

Frälsningsarmén arbetar långsiktigt och ihärdigt för att bekämpa människohandeln på tre nivåer – förebyggande, praktiskt och återintegrerande. Vi förebygger genom att öka folks medvetenhet, utbilda och sprida kunskap om vidden av tragedin. Vi samarbetar också med bl a hotell, polis och taxi för att kunna upptäcka misstänkta fall av människohandel. Vi arbetar praktiskt genom att erbjuda stöd och boende för de utsatta vi kommer i kontakt med. Till sist arbetar vi även för att återintegrera och rehabilitera de utsatta för att kunna ge dem en trygg tillvaro, antingen i sitt hemland eller på annan plats i Sverige.

Hjälp oss sätta punkt för fattigdom 

Ge en gåva här 
eller Swisha PUNKT till 9004805

Skriv ut