Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Statistik

Här hittar du information om hur du rapporterar in statistiken för Barn- och ungdomsarbetet på din kår.

Ny hantering gällande Barn- och ungdomsstatistiken

Barn och ungdomsstatistiken ingår nu i den nya statistikfunktionen from VT 2017.

Detta gör att ingen mer statistikredovisning skickas separat till programkontoret from 2017-01-01 utan all statistik gällande Barn-och ungdomsarbetet rapporteras in på kårens egen webbsida för statistikrapportering i Statistik- och Medlemsportalen.

Du som har haft hand om detta tidigare kan även i fortsättningen ha ansvar för denna rapportering men då på kårens webbsida istället, (länken till denna sida finns hos din Lokalt Statistiksansvarige) det kommer även att finnas möjlighet att rapportera in statistiken av en gruppledare direkt vid grupptillfället via sms om man hellre vill det.

Prata med den som är Lokalt statistikansvarig på din kår hur ni samordnar detta hos er, vet du ej vem det är prata med din kårledare/kontaktperson annars kontakta programkontoret@fralsningsarmen.se.

Här finns en enkel närvarolista här som du kan använda lokalt på kåren.

Närvarolista till kåren lokalt Mall.xls

 Medlemsrapportering

Medlemsavgift till Frälsningsarméns Ungdomsförbund är 50/medlem (7-25 år) och faktureras kårerna i slutet av varje år.

Medlemmarna FA Ung kan nu även läggas in på kårens dashboard i Statistik— och medlemsportalen from 2020, det är de uppgifterna som ligger inne där som medlemsavgiften kommer att faktureras utifrån.
Prata med din Lokalt Statisitikansvarige om detta, alternativt maila programkontoret@fralsningsarmen.se
Vill du ha ett underlag i excelform så finns det här:

Medlemmar FA Ung Mall.xls