logotypeUNG

Rapportera statistik för närvaro

Närvaron för Barn och ungdomsgrupper på kåren registreras i Statistik- och Medlemsportalen. Detta görs manuellt av dig som är gruppledare eller genom att du ger närvarostatistiken till den person som är statistiksanvarig i er verksamhet som i sin tur registrerar in statistiken i systemet.

Prata med den som är statistikansvarig på din kår om hur ni på bästa sätt samordnar rapporteringen av statistiken. Om du inte vet vem som är ansvarig så prata med din kårledare/kontaktperson. Du kan också kontakta programkontoret@fralsningsarmen.se.

Ladda ner en närvarolista

Här finns en närvarolista som du kan använda på kåren för att dokumentera närvaron i din grupp. Ladda nerNärvarolista till kåren lokalt Mall.xls

Rapportering av medlemmar FA Ung

Medlemsavgift till Frälsningsarméns Ungdomsförbund är 50 kr/medlem (7-25 år) och faktureras kårerna i slutet av varje år.

Medlemmarna i FA Ung läggs in på kårens dashboard i Statistik-och medlemsportalen from 2020. Dessa uppgifter är sedan underlag för fakturan som skickas ut gällande avgiften. Du behöver alltså inte skickas in något extra underlag till programkontoret gällande medlemsavgiften. Har du frågor eller funderingar angående detta så kan du prata med den som är statistikansvarig på din kår, alternativt maila programkontoret@fralsningsarmen.se

Önskar du, utöver statistiken i dashboard, att ändå ha ett underlag i excelformat för att dokumentera era FA Ungmedlemmar på kåren så finns det att ladda ner - Medlemmar FA Ung Mall.xls