Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies

Statistik

Här hittar du information om hur du rapporterar in statistiken för Barn- och ungdomsarbetet på din kår.

Så rapporterar du in statistik för dina Barn och ungdomsgrupper


Närvaron för Barn och ungdomsgrupper på kåren registreras i Statistik- och Medlemsportalen, antingen av dig själv som gruppledare eller genom att du ger närvarostatistik till den som är Lokalt Statistiksanvarig hos er så att den i sin tur registrerar in det i systemet.

Prata med den som är Lokalt statistikansvarig på din kår hur ni samordnar detta hos er, vet du ej vem det är så prata med din kårledare/kontaktperson, annars kontakta programkontoret@fralsningsarmen.se.

Här finns en enkel närvarolista som du kan använda lokalt på kåren för att dokumentera närvaron i din grupp.

Närvarolista till kåren lokalt Mall.xls

 Medlemsrapportering FA Ung

Medlemsavgift till Frälsningsarméns Ungdomsförbund är 50 kr/medlem (7-25 år) och faktureras kårerna i slutet av varje år.

Medlemmarna i FA Ung läggs in på kårens dashboard i Statistik— och medlemsportalen from 2020.

Det är de uppgifter som ligger i FA Unglistan på dashboarden som medlemsavgiften kommer att faktureras utifrån, så inga underlag gällande detta behöver längre skickas in till programkontoret.
Prata med din Lokalt Statistikansvarige om detta, alternativt maila programkontoret@fralsningsarmen.se


Vill du ändå ha ett underlag i excelformat för dokumentation av era FA Ungmedlemmar lokalt på kåren så finns det här:

Medlemmar FA Ung Mall.xls