Gudstjänster

Vi har gudstjänst varannan vecka. I oktober möts vi vid följande tillfällen: 

16 oktober kl 16:00

30 oktober kl 16:00