”När mitt inre är fullt av bekymmer, då gläder din tröst min själ.”

Psaltaren 94:19 SFB15

Kära vänner!

Snart, när vi ska avsluta Frälsningsarméns arbete i Tidaholm så vet jag att det finns mycket känslor bland er. Några av er känner sorg för att denna kår har varit en plats där ni har känt er hemma. För andra känns en lättnad i sorgen eftersom arbetet med att hålla kåren öppen blev en börda som föll på några få personers axlar. Alla inblandade förstår att detta är rätt tidpunkt för ett avslut. Och i allt kan vi ändå tacka Gud för tiden som varit och att vi fått vara med och kämpa den goda kampen i dessa år.

Predikaren 3 säger så här ”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid att födas och en tid att dö, en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade, en tid att dräpa och en tid att hela, en tid att riva ner och en tid att bygga upp, en tid att gråta och en tid att skratta, en tid att sörja och en tid att dansa, en tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar, en tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag, en tid att söka upp och en tid att tappa bort, en tid att förvara och en tid att kasta bort, en tid att riva sönder och en tid att sy ihop, en tid att tiga och en tid att tala, en tid att älska och en tid att hata en tid för krig och en tid för fred.

Jag vill också ta tillfället att välkomna er till kåren i Skövde. Må Gud vägleda till den gemenskap Han vill att ni ska gå. Guds välsignelse över er alla. Amen!

 

Caroline Storck – Kårledare Skövde/Tidaholm.

Program maj-juni

Söndag 5 maj kl 16.00
Gudstjänst
Lars Granqvist m.fl.

Söndag 19 maj kl 16.00           
Gudstjänst
Caroline & Joakim Storck m.fl.

 

Avslutningsgudstjänst

Lördag 1 juni kl 16.00            
Avslutningsgudstjänst
Caroline & Joakim Storck
Anne-Li & Jon-Anders Marthinussen, 
Hornmusikkåren FA Skövde 

Kontaktinformation