En internationell kyrka

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kristna kyrkan. Vårt budskap har sin grund i Bibeln. Vår tjänst har sin källa i kärleken till Gud. Vårt uppdrag är att förkunna evangelium om Jesus Kristus och utan åtskillnad möta mänskliga behov i hans namn.

En lokal kyrka

Som ovan beskrivs Frälsningsarmén i de länder i världen där den finns. Så vill vi också att det ska vara lokalt i Tidaholm; att vi är en kyrka för alla, dit alla känner sig välkomna och blir bemötta med den kärlek som Jesus vill ge alla människor.

Vill du ge en gåva till vårt arbete?

Om du vill ge en gåva till vårt arbete kan du använda vårt Bankgiro med nummer 547-0174.

Här kan du läsa aktuella numret av Kårbladet!

Aktuellt i Tidaholm

Kontaktinformation