Kårnämnden

Arne Vauhkola, kårledare

Guri Brandvik-Nilsson, biträdande kårledare

Margareta Linander, ordförande

Kristina Strömqvist, sekreterare

Gerd Nilsson, kassör

Anders Modig

Fredrik Råström

Carl Hellman

 

Kårnämnden planerar för och fattar beslut om verksamhet, ekonomi och fastighet.

 

Antal medlemmar i kåren: ca 130.

Verksamheten har fortgått sedan starten år 1887.