Månadens Andakt

Slut på meningslösheten - Matthias Rundkvist

Bön: Älskade Kristus, tack för att du har lyft mig bort från dödens grottor, misärens fängelser och ondskans salar, Amen. 
Första Petrusbrevet 1:17-21 "Om ni kallar honom Far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.
I denna värld är vi främlingar. Många av oss var det även innan frälsningen.
Många av oss kände redan i ungdomen stanken av maktspel och missnöje. Vissa av oss upplevde det i formen av alkoholens stank, andra i de lyckostrypande budet att livet är meningslöst, så festa
medan du kan...
Likaså finns det många i denna värld som vandrar hopplösa. Överallt hör de nyheter som är skräckinjagande, oroväckande och ödesmättade. “Vart är världen på väg?” Kristna vet vart världen är på väg men jag är ganska säker på att världen inte själv vet vart den är på väg. För världen har sedan länge i sin galenskap kallat det som är gott för ont, och det som är ont för gott.
Det är därför de härliga orden som Petrus skrev, hjälper mig att rikta ögat mot den sanning som aldrig kan skadas. Hur mycket världen än tror annat. “Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder.” Hur mycket pengar kan  vi nyttja i graven? Inga, eller hur? Trots det har världen övertygat sig själv att pengar är så viktigt att den vill förstöra hela jorden för dem.
“...vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar”, gudsfruktan här betyder en allvarlig respekt. Och kristna vet  väl att Gud är värdig respekt. För såsom Petrus själv skriver: “Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist.” Vi är friköpta från elände och misär med blodet av Gud själv!
Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.” Detta är ett otroligt viktigt budskap. Hoppet får vi aldrig tappa bort och ärligt talat, så har jag aldrig sett en frälst som har tappat bort det. Världens hopp är utömt, utrymt och utarmat. Guds hopp är evigt, glädjerikt och det enda hopp man verkligen kan fästa sig vid, både i detta liv och det nästkommande.
Amen!