Tron

Gud är God. Gud är kärlek, Gud är ljus. Gud är vårt hopp och vår frälsning!

Tack Jesus Kristus för att ditt ord får vara en lykta och ljus på mina fötters stig

Bilden visar et öga med Jesus Kristus som en reflektion i pupillen

Gud är alltings upphovsman, alltings upprätthållare och alltings styresman.

Gud är allsmäktig.

  • Jesus var hos honom i begynnelsen

I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud

Be så ska du få, sök så ska du finna, bulta så ska dörren öppnas

Min frid ger jag er