Gud är alltigenom god, Gud är alltigenom ljus

Gud är ljus, och det finns inget mörker i honom, han är kärlek, det är Gud som ger den himmelska friden som är evig.

Ords. 9:10

"Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd"

Ords. 8:32

"Så lyssna till mig, mina barn. Saliga är de som följer mina vägar. Lyssna till min förmaning och bli visa, förkasta den inte. Salig är den människa som lyssnar till mig, som vakar vid mina dörrar dag efter dag och håller vakt vid mina dörrposter, för den som finner mig finner livet och får nåd från Herren."

Psaltaren 37:3

"Lita på Herren och gör det goda, bo i landet och lev i trofasthet, och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagssolen."

Bilden visar ett lejon och ett lamm på en blå himmel som ser ut som de är skulpterade av moln.
Vita moln på en blå himmel i form av Juda Lejon och Guds Lamm