logotype

Stor förödelse och fortsatt stora behov i Pakistan

De pakistanska myndigheterna hade före översvämningarna kastat ut många utländska organisationer, vilket har förvärrat konsekvenserna av katastrofen. "Frälsningsarmén är en av få organisationer som finns kvar i Pakistan, eftersom vi är lokalt förankrade i landet, så vi kan fortsätta hjälpa utsatta, berättar Christian Lerne, Frälsningsarmén. 

33 miljoner människor på flykt. 500 000 skadade hem. 3 000 döda människor. 800 000 döda boskapsdjur. Dessutom förstörda åkrar, vägar, broar och mycket annat.

Översvämningarna i Pakistan – till följd av flera månaders ihållande monsunregn – har vållat stor förödelse. Katastrofen sker dessutom bland människor som sedan tidigare levde i svår utsatthet.

– Mer än fyra och en halv miljon människor i Pakistan stod redan före översvämningarna inför akut brist på livsmedel, berättar Christian Lerne på Frälsningsarméns enhet för internationellt bistånd.

Frälsningsarmén bedriver fyra olika projekt i Pakistan, där vi bistår med nödhjälp i form av bland annat mat, tält, filtar och hygienartiklar. Fler projekt är dessutom på gång.

– Behoven är fortsatt väldigt stora. Dåliga vägar gör att många ännu inte har nåtts av den nödhjälp som kommer från regeringen och olika hjälporganisationer, säger Christian Lerne.

De pakistanska myndigheterna hade före översvämningarna kastat ut många utländska organisationer, vilket har förvärrat konsekvenserna av katastrofen.

– Frälsningsarmén är en av få organisationer som finns kvar i Pakistan, eftersom vi är lokalt förankrade i landet, så vi kan fortsätta hjälpa utsatta, berättar Christian Lerne. 

Visste du att …

  • Frälsningsarmén har cirka 65 projekt i gång i länderna runtomkring Ukraina, och fler projekt är i startgroparna.
  • De flesta av projekten handlar om att förmedla nödhjälp till flyktingar – vilket blir ännu viktigare nu när vintern är i antågande.
  • Vi hjälper ukrainska mammor och andra unga kvinnor på flykt att undkomma människohandlare.
  • Frälsningsarmén har startat flera projekt som hjälper ukrainska barn att gå i skolan – antingen på plats i nya länder, eller genom distansundervisning från Ukraina.