logotype

När katastrofen är ett faktum

Ibland drabbas vi av katastrofer. De kan ske i det lilla, i våra egna liv eller i våra nära relationer. Men de kan också ske i det stora, när hela länder eller kontinenter drabbas.

Just nu kämpar många i Sverige med skenande priser. Vi märker att fler människor kommer till våra sociala center och kårer för att få hjälp. En enkel matkasse kan i många fall lindra den akuta nöden och förhindra den stora katastrofen: att hela livet slås omkull.

I den här ängelrapporten kan du läsa mer om förödelsen i Pakistan, och hur vi hjälper de som drabbats av översvämningskatastrofen där. Du kan också läsa om Sune, som lever nära katastrofens rand här hemma i Sverige.

Frälsningsarmén bekämpar fattigdom och utsatthet – både här hemma i  Sverige och ute i världen. Och vi förebygger katastrofer, i det lilla och i det stora. När katastrofen trots allt inträffar finns vi på plats, för att hjälpa våra medmänniskor att komma på fötter igen.

Tack för att du hjälper oss att hjälpa de mest utsatta – och Gud
välsigne dig!