logotype

Bli månadsgivare

Vill du ge en engångsgåva istället?

Du vet väl om att du kan få skatteavdrag om din gåva är 200 kr eller högre?

Signering

Under ett år hjälper du:

  • Barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet med matkassar, kläder, läger och dagkollon med viktiga måltider och gemenskap.
  • Ensamma äldre att bryta isoleringen med gemenskap, utflykter, matkassar och stödsamtal.
  • Personer som lever i hemlöshet och missbruk långsiktigt genom våra akut- och stödboenden, utslussningsboenden och sociala center.
  • Människor som är på flykt genom vårt humanitära bistånd. Just nu är det mycket fokus på Ukraina och dess grannländer.
  • Personer som är utsatta för människohandel med skyddade boenden och stöd både juridiskt och psykiskt tillbaka till en trygg tillvaro.
  • Befolkningen i till exempel Kenya och Malawi genom våra biståndsprojekt med vatten, sanitet, jordbruk och matsäkerhet.

Så här använder vi din gåva

  • Går till ändamålet - 85 %

  • Går till insamlingskostnader och administration - 15 %