logotype

Hjälp ett barn i utsatthet

Utanförskapet bland barn blir extra tydligt vid skolstarten. Du kan hjälpa barn i utsatthet att få mat i magen, kläder på kroppen och en meningsfull fritid. Det du gör nu i augusti kan förändra ett helt liv och din gåva kan hjälpa oss att inkludera alla barn. Vi tror på handling.

Din gåva ger fler barn en bättre skolstart

Swishnummer: 9004805 | Plusgiro: 900480-5 | Bankgiro: 900-4805

Läs mer om vårt arbete för barn, unga och familjer