logotype

Ge en gåva och rädda liv!

Din gåva förser skolor och byar i Kenya med mat

Ge mat till barnen i Kenya

Swishnummer: 9004805  Plusgiro: 900480-5  Bankgiro: 900-4805