Nycklar till att bli fri från porr

Många söker en handlingsplan av oss, ett recept på återhämtning från pornografikonsumtion. Vi hade gett den om den fanns men vägen att bli fri från pornografi ser olika ut från person till person. Men här skriver Christian om några nycklar till frihet som brukar hjälpa de flesta.

Något som många undrar och ställer frågor om är: hur kan jag sluta kolla på pornografi? Och hur ser ett sådant liv ut? Är man fri och ändå upplever sig frestad att gå in på porr. Hur gör man?

I många av de samtal vi har är det viktigt att våga vara försiktig med svaren. De "färdiga svaren" eller som vi själva skriver i rubriken "nycklar" kan vara saker som snarare skapar krav och inte det som löser problemet på lång sikt. Att ge färdiga svar och handlingsplaner ger sällan de resultat man önskar.

Därför vill vi lyfta fram några perspektiv och erfarenheter vi har fått genom de samtal vi har haft med människor som kämpar med detta. Självklart delar vi inte något som har delats i ett samtal utan istället generella gemensamma problem som de som söker stöd hos oss uttrycker och några tankar för att kunna börja jobba på en förändring.

Det första perspektivet

Något vi har märkt som är enormt viktigt i mötet med den enskilda människan är att se bortom det personen brottas med. Det är lätt att vi identifierar oss med det vi kämpar med genom att tänka att vi ÄR porrmissbrukare och eftersom du ÄR dina dåliga vanor kan du inte ändra på det. Därför tror vi att det är otroligt viktigt att prata om självbilden och om vad som faktiskt är sant. Sanningen om dig är inte att du är en porrmissbrukare även om du lever med den bilden . Istället är bruket av pornografi snarare en symptom på något annat. Pornografin adresserar något som vi i grund och botten längtar efter, nämligen riktiga relationer.

Det andra perspektivet

Alla har olika synsätt på porr. Vi använder olika referensramar för att bedöma vad som är bra och dåligt. En del har Bibeln som referensram medan andra tänker att det är vanligt sunt förnuft som gäller som måttstock. Sedan finns det andra som tycker att porr inte är så farligt och även andra som tycker pornografi är bra att se på innan man själv har sex för första gången. Så när vi möter personer i samtal brukar vi alltså inte berätta vad som vi menar är rätt och fel eftersom det är så pass individuellt. Istället uppmuntra och fråga vad personen längtar efter och tillsammans fundera över hur porren påverkar detta mål. Att bli dömd fungerar inte om man vill ha riktig förändring.

Så fundera över vad du tänker om porr? Vilket förhållningssätt till porr fungerar för dig? Hur mår du och vilken förändring vill du se i ditt liv?

Det tredje perspektivet

Men finns det några gemensamma referensramar? finns det något som vi alla håller med om? Vi har sett att det som människor kan komma överens om, oavsett om man tror eller vad man tänker kring saker, är längtan efter sann och genuin kärlek. Att berätta om sitt problem med porr kan upplevas som en risk att förlora vänskap, kärlek eller respekt. Så oavsett vad individen delar med oss på Starta Om prioriterar vi att möta varje person med kärlek och acceptans.

Vi har sett att de flesta människor är rädda för att bli "påkomna". Man tänker att om någon av mina närmaste vänner ser att jag kämpar med porr så kommer ingen vilja umgås med mig. Andra tror att man är den enda i hela världen som kämpar med pornografi, medan statistiken säger att väldigt många kämpar med detta.

I förra blogginlägget skrev jag om min berättelse, och något som hjälpte mig var att jag hade vänner och flickvän som stöttade mig. Jag glömmer aldrig vad en vän sa till mig när jag kämpade som mest och delade för henne. Hon sa: "Min goda syn på dig har inte förändrats".

Så dela din kamp med personer som bryr sig om dig eller någon som du vet inte kommer att döma dig. Läs också om andras kamp för att komma ihåg att du inte är den enda som kämpar.

Vi på Starta Om möter fler och fler människor som vill säga nej till porren. Om du vill göra det samma och ha stöd med det kontakta oss så pratar vi gärna med dig.

Tack för att du tog tid att läsa // Christian

Glöm inte att följa oss på instagram eller Facebook