Program

Följande händer i Jönköping om inget annat anges:

Måndag
9:00-13:00 Öppet Café
10:00 Senior Brasset
14:00 Måndagsträffen

Tisdag
9:00-13:00 Öppet Café
15:00-17:00 Café Hopp (Café för barn i mellanstadiet)
19:00 Musikkårens övning

Onsdag
9:00-13:00 Öppet Café
17:00-18:30 (jämna veckor) Vardagskyrkan. (Mat, pyssel och andakt)

Torsdagar
9:00-13:00 Öppet Café
17:00-18:30 Tjejgrupp/tonårsgrupp
18:30 Kören övar

Söndagar
Gudstjänst 11:00