Veckoprogram

Följande händer i Jönköping om inget annat anges:

 

Måndag
9:00-13:00 Öppet Café
10:00 Senior Brasset
14:00 Måndagsträffen

Tisdag
9:00-13:00 Öppet Café
12:00 Lunchbön
19:00 Musikkårens övning

Onsdag
17:00-18:30 FAmily (jämna veckor) 

Torsdagar
9:00-13:00 Öppet Café
18:30 Kören övar

Söndagar
Gudstjänst 11:00