Kalender

Gudstjänster i januari och februari

Vi inbjuder till gudstjänst varje söndag kl.11.00. 

22/1          Tema: Filipperbrevet 1:27-3:1
                   Predikan: Veronica  Ledning: Mathias  Kören
 
29/1         Tema: Filipperbrevet 3:2-4:1
                  Predikan: Mathias  Ledning: Veronica   Musikkåren
 
5/2           Tema: Filipperbrevet 4:2-23
                  Predikan: Veronica  Ledning: Mathias   Piano: Inger
 
12/2           Tema: Lärosats 1  - Guds Ord
                  Kören ansvarar
 
19/2          Tema: Lärosats 2 – En Gud
                   Predikan: Veronica  Ledning: Mathias  Piano
 
26/2         Tema: Lärosats 3 – Treening Gud
                  Predikan: Mathias  Musikkåren
 
5 mars       DAG INFÖR ORDET – Gäst Major Elisabeth Hjerpe
                   Gudstjänst 11:0 – Lunch – 14:00 Eftermiddagssamling.
                   Ledning: Veronica   Kören