Läxhjälp

För barn i åk 3-5

Vi utgår ifrån elevens behov av stöd och gör tillsammans upp en plan för vad vi behöver arbeta med. Vi önskar samverka med barnets föräldrar / vårdnadshavare och efter behov eller önskemål med barnets lärare.