Händels Messias

Sjung "Halleluljakören" ur Händels Messias tillsammans med Söderkårens kör Salve Musica

på Julkonserten i Sofia Kyrka

Var med oss och sjung "Hallelulja kören" ur Händels Messias på Salve Musicas Julkonsert i Sofia Kyrka, 10 december kl 18.00

Repetitioner på Hornsgatan 96:
15/11, 22/11, 29/11, 6/12 och 9/12 kl 18:30
Kontakt: Per Ohlsson, 070 876 57 70

Välkommen till en härlig Jul-upplevelse!