Predikan av Biskop Caroline Krook
Kören Salve Musica under ledning av Albin Bohlin
Brassensemble medverkar