Stöd Söderkårens julgryta!

Sjung i kör

Att sjunga i kör är bättre än träning, säger forskare.

Kören Salve Musica

med sina ca 35 korister som helt enkelt älskar att sjunga.
Blandad repertoar med huvudinriktning på gudstjänstsång.

Repeterar tisdagar kl 18.30
Ledare Per Ohlsson