Vårt uppdrag

Vi tjänar människor på ett praktiskt sätt, så att de kan få ett återupprättat liv. Vi tror på handling.

Vi som jobbar på Frälsningsarmén har en lång erfarenhet av att arbeta med människor i utsatthet. Våra verksamheter vilar på ett socialt arbete som sträcker sig över 100 år tillbaka i tiden. All den erfarenheten har lett till att vi har en mycket bred kompetens, och ser till helheten av varje människas behov.

Vår breda kompetens omvandlar vi i praktik genom evidensbaserade metoder. Vi utvecklas ständigt och tar del av ny kunskap. Vi använder oss av moderna metoder, och arbetar i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Den höga kvaliteten på vårt arbete har gett oss möjligheten att sluta avtal med de flesta av Sveriges kommuner. Vi hjälper socialtjänsten genom att erbjuda ett nätverk av verksamheter, som kan ta hand om hela resan tillbaka till ett fungerande liv. Genom vårt arbete förhindrar vi att människor faller mellan stolarna.

Vi tjänar människor på ett praktiskt sätt, så att de kan få ett återupprättat liv.

Vi tror på handling.