Barn och unga i riskzon behöver fångas upp tidigt

För unga som riskerar att dras in i kriminalitet behövs tidiga insatser. Frälsningsarméns Familjecenter i Järva i Stockholm har sett lyckade resultat och förbättrad kommunikation i familjer inom stödprogrammet Connect. Nu erbjuds fler samtalsformer för hantering av relationer, kriser och förändringar i tillvaron.

Låg socioekonomisk status, hög brottslighet och många barn och unga i riskzonen för att hamna snett i livet. Det är Polisens definition av ett utsatt område. Ett av dem är Hässelby/Vällingby i nordvästra Stockholm. Där har Frälsningsarmén sedan oktober 2021 varit del av ett projekt med barn i familjer som blivit orosanmälda till Socialtjänsten. Genom föräldrasamtal enskilt och i grupp inom verktyget Connect ska anknytningen mellan de vuxna och deras barn förbättras. På så vis ska man förebygga att de unga dras in i destruktiva gängmiljöer och kriminalitet. Jenny Alm och Agnieszka Zmyj på Frälsningsarméns Familjecenter i Järva har mött mammor och några pappor till omkring 70 barn.

– Jag älskar att sitta vid andras köksbord och prata om livet. Och det har varit väldigt starkt att se hur föräldrarnas engagemang har gjort att det skapats relationer till deras barn på ett nytt sätt, säger Jenny.

Igenkänning och reflektion

Jenny är utbildad coach och projektägare för familjecentret. Agnieszka är behandlingspedagog och samtals-, och gruppledare och enligt henne är en av fördelarna med just Connect att de två kollegorna framför rollspel inför föräldrarna. Detta för att spegla relevanta situationer som lätt uppstår i en familj, såsom olika beteenden i konflikter mellan barn och vuxen.

– När de känner igen sig och förstår att de har samma problem med uppfostran som andra, att de inte är ensamma, så byggs en tillit och det öppnar upp för reflektion, påpekar Agnieszka.

–De är glada och tackar oss men det är de själva som gör jobbet, fortsätter hon.

Föräldrarna har barn i åldern 8–18 år och de nio samtalstillfällena berör ämnen som kroppsspråk/kommunikation, stress/dåligt mående, barns behov, samhörighet/självständighet, balans/obalans, empati/sympati och att hantera motgångar.

–De lär sig att se olika perspektiv och tolkningar och att reflektera i stället för att agera per automatik, säger Agnieszka.

–Det är viktigt att barnen får känna att föräldrarna är en säker hamn och en trygg bas som de alltid är välkomna hem till, fortsätter hon.

Tidiga insatser och mycket tålamod krävs

Att förbättra en relation kräver tid och engagemang men de två kollegorna understryker vikten av att inte vänta för länge om det behövs åtgärder. Numera dras en del unga in i kriminella kretsar innan de knappt har uppnått tonåren och om någon väl fastnat i en sådan livsstil så är det mycket svårare att komma till rätta med problemen. En trygg och sund uppfostran och, vid behov, tidiga insatser kan förebygga många dåliga livsval, menar Jenny. I samtal kan föräldrarna vädra sin oro kring exempelvis barnens umgänge och då få verktyg att hantera situationen.

Jenny och Agnieszka följer upp sina klienter en tid efter avslutad insats för att se hur det har gått för dem. Jenny nämner en av dessa familjer.

– Vi fick även träffa de två barnen och frågade dem om de märkt någon förändring efter våra besök och de var jätteglada över allt som hänt med deras familj. Vi kan se att programmet fungerar och att det gör skillnad i människors liv, säger hon.

Frälsningsarmén inger förtroende

Frälsningsarmén har sedan starten i slutet av 1800-talet sträckt sig mot dem som befinner sig i samhällets utkant; människor som kämpar med exempelvis ekonomisk utsatthet, hemlöshet, missbruk, våld eller kriminalitet. Därmed finns en långtgående erfarenhet och kompetens på området. Att Frälsningsarmén är en civil hjälporganisation kan vara en fördel i arbetet med målgruppen då det ibland finns rädslor förknippat med att öppna upp sig för myndigheter.

– En mamma ville inte berätta någonting för Socialtjänsten men vi fick höra allt om hennes liv. Så om vi med vår styrka kan agera och få vara en ingång till att en familj kan må bättre så är det ju fantastiskt, säger Jenny.

– Någon gång har det varit avgörande för om ett möte med Socialtjänsten skulle bli av, då vår närvaro lugnade situationen och vi kunde vara en bro mellan familj och myndighet. Därför är samverkan mellan kommun/offentlig sektor och civilsamhället en vinnande strategi, fortsätter hon.

Bert Åberg, biträdande ansvarig för Frälsningsarméns sociala arbete, framhåller även organisationens kristna värdegrund.

– Att ha en sådan gemensam och förenande bas att arbeta utifrån tror jag skapar en trygghet som är svår att uppnå i en diversifierad personalgrupp, menar han på.

– Vi vill finnas och verka där behoven är som störst och vara ett komplement till den offentliga sektorn. Nu är vi gärna med och fångar upp unga och arbetar förebyggande mot gängkriminaliteten, fortsätter Bert.

Riksdagsmotion

I en motion till riksdagen i oktober 2020 uppmärksammar Anders Österberg (S) problemet med gängkriminaliteten och föreslår diverse lösningar: ”...Studieförbund kunde rikta medel för att ordna studiecirklar för föräldrar i utsatta områden. Mycket handlar om att förstärka föräldrarollen, inte minst papparollen… Länsstyrelserna borde kunde få öronmärkta medel för att stödja civilsamhällets initiativ gentemot skolor, fritidsgårdar och familjer samt olika samarbetsformer dessa emellan där utgångspunkten är att engagera killar och unga män i samhällsutvecklande och samhällsförändrande verksamhet och skapa en alternativ kultur till machokulturen…”

Flera nya samtalsformer

Just formatet Connect passar inte alla och behoven ser olika ut. Därför vill familjecentret nu erbjuda fler sorters samtal, såsom kris-, och stödsamtal, motiverande samtal genom en förändringsprocess, coaching angående värderingar, syfte och styrkor, men också hjälp med planering och struktur i vardagen.

– De är väldigt nöjda på Socialtjänsten och vi har sett ett bra utfall och en positiv effekt av Connect så det är roligt och vi vill fortsätta med detta och utveckla arbetet, säger Jenny.

I nuläget har man kontakt med en skola i Hässelby där föräldrarna informeras om tjänsterna, likaså de man möter via Frälsningsarméns verksamhet i Husby och på kvinnocentret i Akalla. Dessa platser i Järva, liksom Tensta/Rinkeby, finns med på Polisens lista över extra utsatta områden. Där är det nästintill omöjligt för rättsväsendet att fullfölja sitt uppdrag då processen försvåras av hot och våld mot de involverade parterna.

Alla vuxna har nytta av samtal

Enligt Jenny och Agnieszka måste man inte ha dåliga relationer eller bo i ett utsatt område för att ta del av familjecentrets utbud och de välkomnar alla vuxna att ta kontakt om de vill samtala. Både grupper, par och enskilda personer tas emot, även kyrkans folk. Jenny menar på att man kan delta i träffarna i förebyggande syfte och nämner en person som utbrustit ”Tänk om jag hade gått en kurs innan jag blev förälder!”

– Det finns kurser för allt möjligt men det är inte många som går en utbildning när de ska få barn. Det är inte det lättaste att vara förälder, särskilt inte om ens barn väljer sammanhang som man inte vill att de ska vara i, säger hon.

Jenny berättar om en vision om ett hus som hon tecknade ner för länge sedan. På husets olika våningsplan finns olika slags hjälp att få för besökarna som kan vara både familjer, kvinnor, män och barn. De tas emot i receptionen och hänvisas sedan till rätt våningsplan. De många och stora behoven i Järvaområdet ser hon och Agnieszka nu framemot att möta.

– Det känns väldigt, väldigt roligt och vi är redo att sitta ner och finnas för andra, bidra med hopp, se människor växa och hitta de bästa vägarna framåt. Det känns spännande, säger Jenny och tillägger att den som tar kontakt med dem den närmsta tiden kan få en inbjudan till samtal ganska omgående.

Text och foto: Teresia Jansson

För mer info och kontakt: Familjecentrum Järva | Frälsningsarmén (fralsningsarmen.se)

För mer info och kontakt:

Familjecenter Järva | Frälsningsarmén