Om oss

Slussen - motivationsboende - Göteborg

Ett motivationsboende med 20 platser, som ett mellansteg, till Nylösegården eller annat HVB. Boendet kan också fungera som det första steget till att motivera till behandling, eller för att bryta missbruk eller annan uppkommen akut situation. Här behöver inte klienten vara helt drogfri, utan bara påvisa nedtrappning. Det går också att flytta in på Slussen från Nylösegården om klienten tagit ett återfall, och det finns en tydlig planering kring individen. Att etablera en drogfri livsstil är det långsiktiga målet med boendet och insatserna. Slussen är en plats där det finns hopp, och där man ser möjligheter att kunna förändra sin livssituation.

Vi erbjuder även 6 platser för utslussning i vår villa på Marklandsgatan. Här finns möjlighet att bo kollektivt när klienten är redo att testa en mer självständig boendeform. Här erbjuder vi tillsyn efter klientens individuella behov. Vi anpassar vårt boendestöd efter klientens behov. Boendestödet utgår från klientens hem i villan, men kan även omfatta stöd i situationer utanför hemmet. Målet är att stärka klientens förmåga att klara vardagen. Vi stöttar även med att bryta social isolering, sysselsättning eller stöd med kontakter i både personligt och professionellt nätverk. Målet är att stötta till en ökad självständighet tillsammans med klienten tar vi fram enkla och tydliga strategier för att lättare kunna hantera vardagen.