Historik

Frälsningsarmén Skelleftehamn eller Frälsningsarmén Skellefteå? Vad vi än hetat är vår historia färgad av många fina personer och händelser.

Frälsningsarmén i Skelleftehamn, avslutning
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, möteslokal
Lokalen i Skelleftehamn invigdes februari 1979
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, vinter
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, vinter
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, höst
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, höst
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, korset
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, korset
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, höst
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, avslutning
Fanan "Skelleftehamn för Kristus" halas för sista gången i juni 2021 till musikkårens toner.
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, avslutning
Frälsningsarmén i Skelleftehamn, möteslokal
Lokalen i Skelleftehamn invigdes februari 1979