Genom att surfa vidare samtycker du till att Frälsningsarmén lagrar kakor på din dator. Läs mer om cookies här

Jag accepterar cookies
hämta geoposition

Medlemsinformation

Här hittar du som är medlem, soldat, officer eller vän till Frälsningsarmén nyheter, personnytt och information.

"Ge järnet!" Generalens hälsning till sin efterträdare

Samtal med generalen och hans fru kommendör Silvia Cox om deras syn på Frälsningsarmén, hur det är att vara general och fråga dem vad de har för råd till generalens efterträdare.

Våra nya frälsningsofficerare

Lördagen den 16 juni ordinerades sex nya frälsningsofficerare på Vasakåren, Observatoriegatan 4 i Stockholm >>

Pionjär

Pionjärskurs

Re:claim-konferensen - nätverkande kring att nå ut med evangeliet i dagens samhälle

Nya generalen är vald

Den 17 maj inleddes valarbetet och idag valdes kommendör Brian Peddle till Frälsningsarméns 21:a general och världsledare>>

Rapporteringar kring valet av ny general

Här kan ni fortlöpande läsa de rapporter som kommunikationsavdelningen på Frälsningsarméns internationella högkvarter regelbundet publicerar om hur valarbetet utvecklas. Rapporterna är på engelska.

Vårtal från Frälsningsarméns världsledare general André Cox

Här kan du läsa generalens vårtal på engelska >>


Se predikningar från kongressen >>

Kommendör Silvia Cox och general André Cox predikningar från Frälsningsarméns kongress 20-22 april.

 


Internationella högkvarteret har 16 april 2018 godkänt förändringar för territoriet, vilket innebär:

"Distrikt" benämns "Division", vilket innebär att territoriet återgår till en divisionell struktur.

  • Fyra divisioner är geografiska och en division - sociala institutioner - är icke-geografisk.

Nuvarande "Distriktschefer" och "Utvecklingschef" benämns "Divisionschef" enligt följande:

  • Divisionschef - Södra divisionen
  • Divisionschef - Västra divisionen
  • Divisionschef - Östra divisionen
  • Divisionschef - Norra divisionen
  • Divisionschef - Sociala institutioner

(Engelska benämningar är "Divisional Commander" resp. "Leader for Social Institutions")
Förändringarna träder i kraft 1 maj 2018.

Kjell Olausson, Chefsekreterare


Ni sitter på en katapultstol! Generalen utmanar

Rapport och bilder från nationella samlingen i Stockholm 21-22 april >>

Presskonferens med general André Cox

Frälsningsarméns världsledare general André Cox är i Stockholm för att vara huvudtalare vid Frälsningsarméns kongress 21-22 april. I anslutning hölls en pressträff på högkvarteret >>

Frälsningsarmén i Kenya behöver din hjälp

Du kan ge ditt internationella medlemsbidrag och se till att Frälsningsarmén kan sprida Guds Ord och hjälpa utsatta i fattiga länder. Målet är att vårt territorium skall bidra med 2 miljoner kronor, vilket är i genomsnitt 436 konor per soldat/medlem. Läs mer här om det internationella medlemsbidraget >>

Officersförflyttningar sommaren 2018

Officersförflyttning_sommaren 2018.pdf

Gatorna tillhör oss - ditt engagemang behövs

För att Frälsningsarmén ska kunna möta behoven i Sverige behövs ditt engagemang, ditt stöd och ditt bidrag.

Stafettväxlingen - lokalt ledarskap

Skriv ut