logotypeSala

Ansökan

När du vill ansöka om en Julgåva från Frälsningsarmén i Sala, ska du fylla i en ansökningsblankett.

Ansökningsblanketten finns att hämta på  Frälsningsarmén (café William), Fredsgatan 3  

Har du frågor eller behöver hjälp med ansökan?

Skicka sms till 073-920 64 56 så bokar vi en tid för besök på 15 min. Skriv: ”Hjälp med julansökan”, förnamn, efternamn och personnummer/födelsedatum. 

Telefontid

Tisdagar kl. 10:00 – 11:00 

 

Viktig information

Ansökan garanterar ej beviljad gåva.

En ansökan per hushåll.  

Läs ansökningsblanketten noga och fyll i ALLA uppgifter på ansökningsblanketten och lämna tillsammans med ansökan ALLA efterfrågade underlag/papper. Ofullständig ansökan kan ej behandlas.
 
Bifoga till ansökan: 

1. Om du/ni har inkomst: Familjebevis från Skatteverket. 
Kopior på underlag för senaste månadens alla inkomster och utgifter. 
Bankkontoutdrag från för senaste två månaderna. 
 
2. Om du/ni har försörjningsstöd hos Socialtjänsten: Familjebevis från Skatteverket. 
Kopia på senaste normberäkningen. 
 
3. Om du/ni är asylsökande, LMA: Kopia på asylansökan från Migrationsverket. 
 
4. Om du/ni är papperslös, gömd: Kopia på avslagsbeslutet från Migrationsverket. 

 

Ansökan ska lämnas in eller postas till Frälsningsarmén i Sala (Café William), märk kuvertet ”Julgåva 2023”: 

På plats: Fredsgatan 3 – brevlåda vid kyrkdörren  

Postadress:  Frälsningsarméns KSA, Fredsgatan 3,  733 31 Sala