Stödboende

Stödbodende

Sagahemmets stödboende vänder sig i första hand till människor som på grund av missbruk eller psykosociala orsaker blivit bostadslösa. Verksamheten ger gästerna ett aktivt stöd i boendet.

Gästerna skall ges möjlighet att komma in i ett bättre livsmönster och förberedas för ett eget boende. Vistelsen vid Sagahemmet skall vara ett led i en rehabiliteringsplan som görs upp i samarbete med socialtjänsten.

Sagahemmet disponerar en hel trappuppgång i ett bostadsrättshus på Storgatan, centralt i Uppsala. De 27 gästerna bor i fem stora lägenheter, med egna rum men delar kök och badrum med övriga i lägenheten. Det finns gemensamma utrymmen som TV-rum, matsal, bibliotek, tvätt, bastu och motionsrum.

Det finns dessutom tre små lägenheter och en dublett som används som träningslägenheter innan man får ett eget permanent boende på stan.Vi arbetar tillsammans med socialsekreterare från Individ och Familjeomsorgen i kommunen.